Jernbanestasjon må ligge i sentrum

SENTRUM: Heldigvis er kravet fra Stortinget at stasjonene skal ligge i sentrum av byene og tettstedene, skriver Bergljot Styrvold.

SENTRUM: Heldigvis er kravet fra Stortinget at stasjonene skal ligge i sentrum av byene og tettstedene, skriver Bergljot Styrvold.

Av
DEL

LeserbrevEngasjementet rundt plasseringa av jernbanestasjonen er underlig, i stedet for å diskutere hvilken av de to aktuelle stasjonsalternativer som er best, prøver politikere (bl.a. Magdalena Lindtvedt, V) og andre å flytte stasjonen UT av byen (jf. innbyggerinitiativ). Til orientering så ligger Bommestad 3 km fra nærmeste trasé!

Bane NOR har utredet de alternativer som er praktisk gjennomførbare mellom Sandefjord og Larvik. Det er utfordrende og kostbart å bygge jernbanespor i Vestfold på grunn av marine havavsetninger med fare for kvikkleire og fjellgrunn som er krevende å lage tunneler i. I tillegg så skal toget kunne gå i 250 km/t, hvilket betyr at det er lite fleksible konstruksjoner når det gjelder svingradius og stigninger i terrenget.

Og heldigvis er kravet fra Stortinget at stasjonene skal ligge i sentrum av byene og tettstedene. Hvem ville tatt toget til Oslo hvis vi måtte gå av på Sandvika og på Lillestrøm?

I Akershus finnes en mengde innfartsparkeringer etter at Akershus Fylkeskommune utarbeidet en egen strategi for innfartsparkeringer i Oslo og Akershus. Innfartsparkering er parkering ved en stasjon eller en holdeplass hvor de reisende parkerer bilen eller sykkelen og tar resten av reisen med kollektivtransport. Kanskje er det på tide at Larvik kommune tar initiativ overfor Vestfold (og Telemark) Fylkeskommune om det samme for Vestfoldbyene? Innfartsparkeringer kan for eksempel ligge på Bommestad, Østre Halsen og Langestrand. Derfra må det gå busser til sentrum, til jernbanestasjon etc.; innfartsparkeringene må være en del av godt utbygd kollektivnett.

I Oslo klarte de å bygge et jernbane- og T-banenett under sentrum uten å rasere sentrum. Jeg er trygg på at Bane NOR klarer å gjøre det samme i Larvik. Ja, det vil måtte fjernes noen bygninger, men få bygninger er uerstattelige. Og det vil være utfordringer i anleggsperioden for de næringsdrivende i sentrum ved Kongegataalternativet. Men sentrum raseres ikke, og dette kan også gi muligheter for ny, spennende og kompakt bebyggelse som kan romme både forretninger, kontorlokaliteter og leiligheter.

Utfordringen i Larvik er at byen er omkransa av sjøen, Lågen, Farris og Bøkeskogen. I tillegg ligger byen i en bratt bakke. Likevel ligger framtida i tanken om 10-minutters byen; det er en betegnelse på framtidas byer med minst mulig biltrafikk og betyr nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og daglige gjøremål. 10 minutters-området utgjør en avstand på ca. 650 meter i luftlinje, vel 800 meter i gangavstand.

Ved stasjon i Kongegata vil en for eksempel kunne gå til sykehuset på 10 minutter. Det er innenfor en radius på 10 minutters gangavstand fra ny jernbanestasjon utviklinga av Larvik sentrum vil foregå. Pendlende til Larvik vil selvfølgelig ha minst mulig tidsforbruk fra de går av toget til de logger inn på jobb. Sannsynligvis er 10 minutter i meste laget. Toget skal konkurrere med bil- og busstransport. Bergeløkka blir ikke sentrumsnært nok i så henseende.

Det er viktig for næringsdrivende langs hele strekningen og for kommunen at det blir tatt en avgjørelse om hvilken trasé og hvilken stasjon så raskt som mulig. Avgjørelsen betyr båndlegging av arealer i mange år, men det betyr også at det er avklart hvilke områder som ikke er båndlagt.

Dersom politikerne ber om ytterligere utredninger med påfølgende utsettelser nå, så settes Larvik på vent slik gruppa «Ingen nye omkamper» sier til Ø-P på lørdag. Larvik må ikke gjøre som Tønsberg og miste styringen på utviklinga av byen. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags