Velg Indre havn

INDRE HAVN: En høy jernbanetrase med stasjon i Indre Havn vil gi oss et godt trafikk-knutepunkt, best mulighet for gode parkeringsarealer, minst konsekvenser med hensyn til riving av hus og miljøer og minst sjenanse fra anleggsarbeidene da de vesentlig vil pågå på Bane Nors egne områder, skriver Arne Høgstedt.

INDRE HAVN: En høy jernbanetrase med stasjon i Indre Havn vil gi oss et godt trafikk-knutepunkt, best mulighet for gode parkeringsarealer, minst konsekvenser med hensyn til riving av hus og miljøer og minst sjenanse fra anleggsarbeidene da de vesentlig vil pågå på Bane Nors egne områder, skriver Arne Høgstedt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevLarvik kommune hadde 28. januar en presentasjon av utbyggingsalternativene for nye jernbanetraseer gjennom byen og stasjonsplasseringer, på Sanden scene.

Team LPO presenterte Kongegata høy og Team Dyrvik presenterte Indre havn høy.

LPO’s presentasjon av mulighetene hvis stasjonen ble lagt i Kongegata, var fantastisk bra med mange gode ideer og flotte løsninger. De viste hvordan man kunne satse på sentrum slik at det virkelig ville styrke sentrum og langt på vei eliminere ulempene med anleggsarbeidene for traseen.

Jeg var meget imponert over løsningene den kvelden, men er i ettertid blitt skeptisk til om dette er i tråd med Bane NOR’s planer? Det hadde derfor vært fint og fått bekreftet at Bane NOR vil betale for:

■ Forsering av anleggsarbeidene ved å slå ned slissevegger og støpe dekke over traseen gjennom byen slik at selve den tidkrevende jernbanebyggingen kunne utføres som tunnelarbeid uten å sjenere sentrum

■ Bygge nytt forretningssenter på forhånd til det næringslivet som mister sine lokaler ved anleggelse jernbanen gjennom byen

■ Bygge nytt rådhus før anleggsstart for traseen

■ Bygge nytt kunnskapssenter før anleggsstart for traseen

■ Rive Odberggården å sette den opp igjen på nytt sted utenfor traseen, før anleggsstart

■ Kjøpe hele kvartalet mellom torget og Bøkkern og anlegge en sammenhengende offentlig park der

■ Erstatte alle dagens parkeringsplasser i sentrum innen traseen før anleggsstart (under torget, i Prinsekvartalet, på Bøkkern og på Domus-taket)

■ Bygge parkeringshus under selve jernbanestasjonen for de reisene

■ Rive Domusbygget og Prinsekvartalet og bygge opp Pioner-parken i dette området.

■ Erverve område med dagens jernbanestasjon og skinnegang i Indre havn, å legge dette ut som sosialt fellesareal.

■ Bygge inn selve jernbanestasjon i Kongegata med glasstak

■ Publikumsheis fra Storgata til Bøkkerfjellet

Vil Bane NOR dekke kostnadene for disse tiltakene som Team LPO foreslår?

Vil Larvik kommune kunne dekke kostnadene for disse tiltakene?

Uten disse tiltakene vil stasjon i Kongegata igjen stå som det alternativet som raserer og legger sentrum dødt. Vil vi det?

Team Dyrvik presenterte en løsning for Indre havn som vel er det verst tenkelig løsningen for dette området. De presenterte en massiv nedbygging av Indre havn hvor de sosiale fellesarealene var redusert til en litt bred gangvei langs sjøfronten.

Selve jernbanen hadde fine gangarealer på siden av traseen for både gående og syklende, arealet under jernbanen var fint utnyttet til idrett, lek og sosialt liv og brokonstruksjonen så ut til å være både stilig og enkel. Bare synd at den var skjult av altfor mange og altfor høye bygninger.

Mange har prøvd å lage et bilde av at jernbane i høy løsning gjennom Indre havn blir et stygt og skjemmende byggverk, men må bruer være stygge? Akkurat som det finnes stygge hus, finnes det stygge bruer, men er alle bruer stygge og mistilpassede? Selvfølgelig ikke.

Tenk bare på den nye Farrisbrua. Den er et skikkelig stilig byggverk og et signalbygg for Larvik.

Hva med alle de vakre blokksteinsbruene vi har rundt i landet? De blir gjerne stående når veien flyttes, som historiske vakre byggverk. Hva med Ypsilon i Drammen, brua ved Kjerra, Hardangerbrua, de romerske aquaduktene eller motorveien Atlanterhavsveien på Nord Møre som fikk byggeskikkprisen. Alle er de eksempler på at bruer som er stilige byggverk, som tilfører området en ny dimensjon og som veldig ofte blir signalbygg og landemerker i generasjoner.

I Sydney er en høy jernbane gjennom byen et av de store trekkplastrene for turistene.

Vi må kreve at Bane NOR legger penger i å få en stilig, bruksvennlig og elegant design på brukonstruksjonen gjennom Indre havn. En flott konstruksjon som tilfører området en attraksjon og åpner området mot sjøen. Dette må følges opp ved at de åpne områdene i Indre havn opprettholdes og utvides slik at ballspill og forskjellige aktivitetstilbud, nyte en is, besøke en restaurant, eller bare være der, blir enda bedre enn i dag

En høy jernbanetrasé med stasjon i Indre havn vil gi oss et godt trafikk-knutepunkt, best mulighet for gode parkeringsarealer, minst konsekvenser med hensyn til riving av hus og miljøer og minst sjenanse fra anleggsarbeidene da de vesentlig vil pågå på Bane Nors egne områder.

Derfor: Velg Indre havn.

Arne Høgstedt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags