Vi ønsker en kunnskapsbasert debatt

MULIGHETER: Fjerning av eksisterende jernbanespor vil være positivt for Larviks historiske bydel og vil styrke kontakten mellom Herregården og Tollerodden, skriver Bane NORs Hanne Sophie Solhaug blant annet.

MULIGHETER: Fjerning av eksisterende jernbanespor vil være positivt for Larviks historiske bydel og vil styrke kontakten mellom Herregården og Tollerodden, skriver Bane NORs Hanne Sophie Solhaug blant annet.

Av
DEL

LeserbrevBane NOR har presentert vår anbefaling og ser frem til å følge prosessen videre. Vi håper det blir en diskusjon basert på fakta.

Det er grunnen til at vi kommenterer noen av de siste utspillene etter møtene i Sliperiet 12. desember. Vi ønsker å adressere noen misforståelser og kan kort oppsummere våre svar slik:

•Bane NORs anbefaling er ikke kun basert på økonomi.

•Larviks historiske bydel blir styrket. Dagens jernbanespor fjernes og bedrer kontakten mellom Herregården og Tollerodden.

•En fremtidig Grenlandsbane vil styrke begge stasjonsalternativene: både Kongegata og Indre havn.

•Alle alternativer bør legges på høring, slik at kommunens innbyggere kan uttale seg om både høye og lave alternativ i Kongegata og Indre havn.

Les også: (+) E18-Dag har to råd til Larvik: – Bli helt enige, og se nøye på analysen for Indre havn

Hvis Bane NOR kun var opptatt av økonomi ville vi anbefalt Indre havn lav i Larvik og Gokstadkorridoren i Sandefjord. Det har vi ikke gjort. Gokstadkorridoren er nesten 500 millioner kroner billigere enn vår anbefalte korridor Torp Vest. Indre havn lav er nesten 300 millioner kroner billigere enn vårt anbefalte alternativ Indre havn høy.

Se hele presentasjonen til Bane NOR her 

Både i Sandefjord og i Larvik har vi med andre ord vurdert og tatt hensyn til langt mer enn rene kostnader. Vi har blant annet sett på konsekvenser for byene og regionen, verdier av natur og kultur – som ikke lar seg måle i kroner og øre, og hvilken nytte samfunnet får igjen for de store statlige investeringene.

Et eksempel er fokuset vårt på konsekvensene for kulturminner i Larvik. Det er usikkert om Bane NOR kan bygge Indre havn lav uten at det fører til setningsskader på Herregården. Dette alternativet er derfor i kategorien «Anbefales ikke» og omtales av Bane NOR som langt dårligere enn Indre havn høy og Kongegata høy.

Vårt anbefalte alternativ ødelegger ingen fredete bygninger. Dagens stasjonsbygg kan bli stående. Fjerning av eksisterende jernbanespor vil være positivt for Larviks historiske bydel og vil styrke kontakten mellom Herregården og Tollerodden. I fremtiden vil ikke jernbanen ligge som en barriere gjennom området.

Les mer: Mange spørsmål om trasévalg - 200 møtte opp i sliperiet i Sliperiet

Bane NOR og kommunen har hatt god dialog og jevnlig samarbeid gjennom hele 2018. Vi har gitt vår anbefaling – i juni 2019 skal Larviks politikere vedta en løsning. Før den tid skal alle i Larvik få si sin mening. Da er det viktig at begge korridorene legges ut på høring, ikke bare en av variantene. Det vil sikre at kommunen og Bane NOR får tilsendt flest mulige uttalelser som belyser saken. Dermed vil politikernes vedtak i juni 2019 skje på et bredest mulig kunnskapsgrunnlag. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags