Barnehagebruksplanen - sparer vi oss til fant?

FORELØPIG REDDET: Varden barnehage er i likhet med Valby truet av nedleggelse. Onsdag ble det imidlertid et flertall for å utsette saken for å utrede forslaget fra rådmannen ytterligere.

FORELØPIG REDDET: Varden barnehage er i likhet med Valby truet av nedleggelse. Onsdag ble det imidlertid et flertall for å utsette saken for å utrede forslaget fra rådmannen ytterligere. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSom mor er jeg avhengig av at barna mine har det bra når de er i barnehagen. At de er trygge og glade.

Trygge og glade barnehagebarn har stor sannsynlighet for å bli trygge og glade skolebarn. Trygge og glade skolebarn har lettere for å lære det de skal.

Som psykiater vet jeg at trygge og glade barn som har lært det de skal på skolen har mye mindre sannsynlighet for å utvikle psykisk sykdom og for å falle ut av skole og arbeidsliv.

Som leder i offentlig helsevesen vet jeg hvor vanskelig det kan være å få budsjettene til å strekke til. Jeg vet at større enheter er mer robuste, jeg vet at de kronene man kan spare inn på det kan bidra til at pengene strekker videre til andre ting. Jeg vet at hvis noen skal få mer, må noen andre få mindre.

Som leder i offentlig helsevesen vet jeg at det er lett å se om måltall er nådd eller ikke. Det er lett å se om man har penger igjen ved slutten av budsjettåret eller ikke. Jeg vet at driftskostnader og vedlikeholdsutgifter er en betydelig del av budsjettet.

Som leder vet jeg også hvor vanskelig det er å måle kvaliteten vi får igjen for de budsjettpengene vi har brukt. Hvem kan si noe om kvaliteten på kort sikt? Hvem kan si noe om resultatene på lang sikt?

Som leder vet jeg at man noen ganger må ta sjansen på å drive med noe som på kort sikt er ulønnsomt, men som på lengre sikt øker kvaliteten og lønnsomheten.

Som leder i det offentlige vet jeg også at ansvaret strekker seg forbi min seksjon inneværende budsjettår fordi jeg har et delansvar sammen med de andre lederne i det offentlige – å bidra til et best mulig samfunn for oss alle.

Som psykiater og leder i det offentlige helsevesen kan jeg se at trygge og glade barnehagebarn har markert mindre sannsynlighet for å bli psykisk syke som voksne. Og markert mindre sannsynlighet for å falle ut av skole og arbeidsliv, ha behov for behandling i psykiatrien og i ytterste konsekvens ende som uføretrygdete.

To av mine barn har gått i Varden barnehage. Min yngste begynner på skolen til høsten. Jeg har levert tidlig og hentet sent i trygg forvissning om at barna mine har det bra. Jeg har noen ganger levert sent eller hentet tidlig også. Og uansett når jeg har kommet i løpet av de snart åtte årene jeg har hatt barn i barnehagen har jeg sett trygge, glade barn. Både min egne og de andre barna. Jeg har møtt kloke, trygge ansatte som har sett alle barn som de individene de er, gitt trygge og gode rammer, møtt dem med forståelse og kjærlighet. Jeg har aldri sett at konflikter har fått utvikle seg, aldri sett at barn har blitt oversett. Jeg har aldri sett at ansatte har mistet tålmodigheten og krenket et barn. Jeg har aldri opplevd at de ansatte har vært opptatt av noe annet enn barna.

Varden barnehage er foreslått nedlagt. Budsjettkronene skal strekke til. De andre barnehagene i området kan fylles opp. De ansatte kan omplasseres.

Det rammer heldigvis ikke mine barn. De er jo ferdige i barnehagen innen den kanskje blir nedlagt. Som mor er jeg fornøyd. Jeg har fått helt optimale forhold for mine to barn som nå er/snart blir skolebarn. De kommer til å ha et svært godt utgangspunkt for å være trygge og glade skolebarn som lærer det de skal, og ha mye mindre sannsynlighet for å utvikle psykisk sykdom og falle ut av skole og arbeidsliv.

Så hvorfor skal jeg bry meg?

Svaret er åpenbart: fordi jeg ønsker det beste for de barnekullene som kommer etter. Fordi jeg ønsker at så mange barn som mulig skal få optimale oppvekstvilkår, slik at vi kan redusere andelen barn og unge som utvikler psykisk sykdom og som ikke klarer å delta i samfunnet. Fordi jeg ønsker det beste for Larvik kommune.

Dette vil selvfølgelig politikerne våre også. De som nå skal ta stilling til noe som ser ut som enkel budsjettøkonomi, men der de risikerer å ta en beslutning som på lengre sikt slett ikke lønner seg.

Larvik er fortsatt en kommune med relativt høy andel unge uføre, mange pga psykisk sykdom. Å legge ned en fantastisk barnehage som gir så mange barn en optimal start øker ikke sannsynligheten for å snu denne trenden. Det øker heller ikke sannsynligheten for at flere barnefamilier vil bosette seg i Stavern.

Å legge ned en såpass ny barnehage som bygningsteknisk fyller dagens krav, har relativt lave driftskostnader og der foreldrene gir toppscore i foreldreundersøkelsen, er ikke klokt.

Å legge ned Varden barnehage kan spare penger på kort sikt, men vil høyst sannsynligvis generere større kostnader på lengre sikt. Det lønner seg ikke.

Å legge ned Varden barnehage vil være å spare oss til fant.

Mette C. Moen

Trebarnsmor, psykiater og leder

Stavern

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags