Kjære politiker – Hva vil skje med barnas eget kongerike i fremtiden?

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto) Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi er så heldige å ha barna våre i Eventyrskogen Barnehage, et kongerike og paradis for små barn. En barnehage som har skrevet i sin virksomhetsplan: «Eventyrskogen barnehages satsningsområde er barn og gode naturopplevelser. Barnehagen vår ligger fint til, med skogen som nærmeste nabo. Vi har naturperler rett utenfor porten vår, og benytter nærmarka daglig». Nå har dere planer om å bygge et ungdomshjem rett utenfor porten. I vår «hundremeterskog» og vårt kongerike. Dette er vi sterkt imot, og føler at vi som daglige brukere av tomta nå bør bli hørt.

Det er mange fordeler med å ha umiddelbar nærhet til skogen for de minste barna. Mye av dette skrev vi om i høringsuttalelsen som vi sendte dere før jul. I kommuneplanens samfunnsdel 2012-2020 sier dere at «Larvik preges av åpne og inkluderende prosesser (…) også i vanskelige spørsmål». Derfor regner vi med at dere er kjent med innholdet også i vår høringsuttalelse. Vi stiller oss derfor undrende til at dere ikke virker å forstå hvor berørte de minste barna blir om denne tomten blir bebygd.

Dere sier videre i kommuneplanen at dere skal prioritere myke trafikanter for å sikre et miljøvennlig, sikkert og effektivt transportsystem. Vi mener at dette står i sterk kontrast til de planene som dere nå legger frem for tomta på Kløvertunet. Hvordan kan dere stå inne for at økt trafikk langs en skolevei, med barnehagebarn som nærmeste nabo er å ta vare på de myke trafikantene? Deres planer vil da vel føre til mer trafikk under selve byggeprosessen, og ikke minst når alt skal være ferdig? Vi vil minne om at denne veien er i daglig bruk av mange skolebarn i alderen 6-16 år. Denne utfordringen ønsker vi at dere svarer oss på.

Kommuneplanen gir også uttrykk for at «I Larvik er arealpolitikken forutsigbar og viktig grønnstruktur, natur- og rekreasjonsverdier er sikret». Hvorfor vil dere da ta dette naturområdet fra de aller minste? Den daglige tilgangen til «hundremeterskogen» gir barna tilgang til varierte naturopplevelser. Skogen utfordrer deres motorikk, deres evne til å hjelpe hverandre og løse oppgaver sammen. Den gir barna læringserfaringer om natur i natur. De leker, de mestrer og de lærer sammen gjennom sin daglige bruk av dette området. Disse erfaringene vet vi kan danne grunnlag for framtidig god psykisk helse. Når vi leser om planene for tomta, klarer vi derfor ikke å forstå hvordan dere i denne saken planlegger i tråd med kommuneplanen.

Vi er veldig glade i barnehagen vår. Som foreldre føler vi oss heldige når vi ser hva det gjør med de små barna våre å få se rådyr, ekorn, dyrespor og planter på nært hold. Vi er bekymret for fremtidig drift og opprettholdelse om dere gjennomfører planen om utbygging. Vi ønsker at dere revurderer planene, og at vi som blir berørt i så stor grad blir hørt og inkludert i prosessen.

Vi vil understreke at vi forstår behovet for at alle barn skal ivaretas, også ungdommene som er tiltenkt å bo i denne institusjonen. Vi er foreldre selv, og ønsker det beste for alle barn og ungdommer. Vi vil likevel oppfordre dere til å tenke på den samlede konsekvensen det vil få for de minste barna våre. Skal ikke de også ivaretas? Akkurat nå må vi kjempe for de aller minste. De som en dag skal bli ungdommer. Og deretter voksne. Ikke ødelegg kongeriket vårt!

Les alle leserinnlegg på ØPs debattsider

FAU ved Eventyrskogen Barnehage, v Anita O'Bray

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags