Kjære deg, som bidrar til å skape frykt og hat om barnevernet, og som ønsker å få det avskaffet. Kjære deg, har du tenkt over hvordan dette påvirker? Har du tenkt over at dette kan føre til at mennesker som har behov for våre tjenester, blir så skremt at de ikke tør å søke hjelp?

Vi er en gruppe barnevernspedagogstudenter som gjerne vil være med på å redusere den redselen for barnevernet, som vi oppfatter at mange mennesker bærer på. Vi er jo bare mennesker, akkurat som deg. Vi lærer å ha et åpent sinn, og at det alltid finnes flere sider av en sak. Derfor er det trist å se hvor lite nyansert debatten rundt barnevernet ofte er. Vi vil være brobyggere, og fokusere på å skape gode relasjoner. Vi vil ufarliggjøre møtene mellom barnevernet og utsatte barn og deres familier, fordi de er ment å være til hjelp for mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.

Det vi lærer i utdanningen vår, står ofte i strid med hvordan barnevernet til stadighet omtales i det offentlig rom. Vi synes det er leit at barnevernets livsviktige arbeid, hetses slik det gjør. Ja, noen ganger står barnevernet overfor avgjørelser som vil kunne prege barnets liv, både på godt og vondt. Barnevernet er lovpålagt etter Lov om Barneverntjenester å sikre barn retten til en god og trygg oppvekst, samt gi nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barnevernet gjør feil på lik linje med andre profesjoner, fordi det er mennesker som tar avgjørelser, ikke maskiner. Det er viktig å huske på at barnevernet er til for å verne om, og gi barn som ellers ikke har mulighet, en stemme og muligheten til å bli hørt. De skal sette inn tiltak der det er nødvendig, og arbeide forebyggende så langt det lar seg gjøre.

I de senere årene har det skjedd mye positivt. Barnevernet har i større grad enn tidligere åpnet opp for å ta imot lærdom og kunnskap fra barn og unge, som selv sitter på ulike erfaringer med denne tjenesten. Et eksempel på dette er «BarnevernsProffene i forandringsfabrikken», som gir et nytt perspektiv. Dette ved at de deler av sine personlige erfaringer med barnevernet, og gir råd til barneverntjenesten om hva de mener kan være nyttig hjelp.

Forslag til statsbudsjettet for 2018 er nå lagt frem, og det foreslås at over 80 millioner kroner skal brukes til kompetanseheving av barnevernet. Satsingen skal blant annet gå til forbedringer av barnevernutdanningene. Videre vil dette gi studenter og ansatte i barnevernet mer tidsriktig kunnskap om barn og unge i dagens samfunn.

Vi ønsker, som fremtidige barnevernspedagoger, å være med på å skape en positiv forskjell i livene til menneskene som er i kontakt med barnevernet. Tjenesten er sammensatt og faglig utfordrende, men vi lover å gjøre vårt ytterste for å møte barn, unge og deres familier med kompetanse, nysgjerrighet, tålmodighet og trygghet. Vi vil trenge konstruktive tilbakemeldinger fra de som er i kontakt med barneverntjenesten, for å kunne forbedre oss. Har du tenkt over hva uttalelser som: “Barnevernet burde brenne og dø”, gjør med oss som mest av alt ønsker å ivareta barn og unge? Hvordan kan en bidra til positive endringer når barnevernspedagogen mottar hån og ulike trusler?

Vi har lært å ta erfaringene til barn, unge og deres familier på alvor. De er eksperter på eget liv, og vi må kunne vise respekt og ydmykhet overfor deres åpenhet. Vi skal vise evne til empati og forståelse for å få til et godt samarbeid, slik at vi kan være med på å gi barn den beste forutsetningen i livet. For å kunne legge til rette for gode livsbetingelser, er det viktig at vi som enkeltpersoner, foreldre og andre voksne går foran som gode eksempler. Slik at ikke grunnløse påstander og skremselspropaganda om barnevernet blir den eneste sannheten.

Er det slik at vi bare skal la den negative kritikken dominere mediebildet om fremtidens barnevern? Skal vi bare gi opp mulighetene til å formidle et mer nyansert og helhetlig bilde? Fremtidens barnevern er jo blant annet VI som utdanner oss til å ta del i dette viktige og krevende arbeidet. Vi synes det er trist at barnevernspedagoger i mange sammenhenger ikke vil fortelle at de arbeider i barnevernet, fordi de ofte kan oppleve å bli uthengt og tillagt negative egenskaper. Vi som studenter har stor forståelse for dilemmaene og kompleksiteten som kjennetegner barnevernet. Som studenter blir VI møtt med kritikk og hat allerede før vi er ferdig utdannet.

Uansett, på tross av alle negative reaksjoner og kommentarer, kommer vi til stå med hodet hevet når vi får overrakt vitnemålet sommeren 2018. Vi brenner for å hjelpe barn, unge og deres familier. Vi ønsker av hele vårt hjerte å arbeide på en slik måte at utsatte barn, unge og deres familier erfarer at barnevernet verner om, og bidrar til å skape en positiv endring i deres liv.