Foran kommunestyret slipper SVs Gunnar Eliassen nyheten 14. ds.. 130 skoleelever mellom seks og femten år satt ikke på pultene sine ved inngangen av 2017. Fintelling viste det umulig å redegjøre for tjue av disse. I et intervju med ØP opplyste kommunalsjef Jan Erik Norder at det i år mangler 9 elever. NAV kan ha opplysninger om hvor familiene befinner seg når trygdeytelser følger utflytting, men har taushetsplikt. Kommunalsjef Norder sier at forsvinningen kan skyldes utreise uten å melde flytting. Da kan selv ikke NAV kjenne neste oppholdssted.

Politiske ledelse var underrettet om forsvinningen i 2017. I årets tilstandsrapport var avviket fjernet. De 20 mangler nok i år også, sukket Eliassen. Dette må jo være en så stor sak, fremholdt han. Mangelfull rapportering gjør det uklart om det i dag mangler 29 elever eller om 11 er redegjort av de 20. Sentral problemstilling: Oppstod fraværet akutt i 2017? Hvis ikke, i hvor mange år forut for dette tidspunktet har forsvinning av elever foregått og hvorfor.

Ja, saken kan være svært alvorlig. Virksomhetsleder for barne-og ungdomstjenester Øystein Pedersen, sier til ØP at det har vært alvorlige omstendigheter knyttet til enkelte barn de siste årene. Pedersen kjenner til at et barn ble sendt på koranskole, et annet planlagt tvangsgiftet. Det siste tilfellet avverget. Lignende saker med store belastninger forben det gjelder er godt kjent via norske medier den siste tiden.

Med forbehold syns det å være god tro og heller mindre tvil som råder, slik jeg tolker administrative ledere gjengitt i ØP. Hvem i denne prosessen er ansvarlig for å unndra opplysninger om så graverende forhold i årets rapport like overfor politisk ledelse, presse og allmennhet. Det må og bør kunne bringes på de rene.

Vi vil vite om elever som forsvinner, vedtok kommunestyret. Prisverdig, men politikerne burde vært mer foroverlent i sitt vedtak, og lagt til; og hva som har skjedd med ungene. Slik kan kunnskap og konsekvenser bidra til å sikre at fremtidige overgrep mot utsatte barn avverges. Larvik skulle jo være byen hvor man lever det god liv.

Så, hva skjuler seg egentlig under tallene.