Bølgen er viktig

KULTURHUSET BØLGEN:

KULTURHUSET BØLGEN: Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den politiske og administrative ledelsen i kommunen bør merke seg Trine Ørbecks budskap og bekymring for prosessen rundt ansettelsen av kulturhusleder. Bekymringen støttes av flere fremtredende kulturaktører på sosiale medier. Dette er en svært viktig stilling for Larvik. Det bør ikke herske tvil om at «markedet» for aktuelle kandidater blir sjekket ut skikkelig på nasjonalt nivå. Larvik er en av de 20 største kommunene i Norge, og stillingen kan være interessant for mange. I tillegg er det en politisk ambisjon i Larvik om å bli et tydelig midtpunkt i den nye regionen Vestfold og Telemark. Det omfatter vel også kultur?

Dette er jo ikke en hastesak, og tilbud om gratis bistand til utvelging er heller ikke et argument som holder. Hvorfor hentes det ikke inn tilbud fra de beste i landet på rekruttering til denne typen stillinger? Den skal nå bli fast, og da blir det enda viktigere å velge riktig. Ordlyden i styrets vedtak i saken er nå kjent, og den virker ikke betryggende; «Styret tar forslaget til endringer i vedtekter til etterretning, og vedtar å imøtekomme daglig leders ønske om fast stilling framfor åremålsstilling». En formulering som er så uklar at den kan tolkes på flere måter. Vedtaket burde, etter min mening, vært at styret vedtar å lyse ut stillingen og at daglig leder, i tråd med eget ønske, må søke på stillingen på lik linje med andre kandidater.

Jeg har vært med på en direktøransettelse der en sittende/konstituert leder var en sterk kandidat (som Gilhuus). Da var vi svært nøye med å kjøre prosessen ryddig på alle måter, ikke minst av hensyn til kandidatene. Alle søkere må oppleve dette som en reell prosess, og det må ikke kunne stilles spørsmål ved prosessen fram til valget av ny leder i etterkant.

I fjor feiret Bølgen sitt 10-årsjubileum. En 10-årsperiode der etablering, oppbygging og drift av en særdeles viktig institusjon i Larviksamfunnet var avgjørende. Etter en litt turbulent start overtok Gilhuus, og han har sammen med sine medarbeidere gjort en utmerket jobb. Nå bør perspektivet være Bølgens neste 10 år og visjonene fram mot 2030. Hva mer kan skapes på det fundamentet Bølgen har nå? Tar vi ut potensialet i Bølgen som skapende institusjon, formidler, katalysator og midtpunkt i Larviks kulturliv? Hva med det regionale perspektivet?

Det synes jeg må være noen av de grunnleggende spørsmålene styret tar med seg inn i prosessen med å rekruttere ny leder. Spørsmål som også bør sees i sammenheng med kommunens langsiktige kulturpolitiske ambisjoner. For Bølgen er viktig!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.