Det tetner til i Larvik. Småhusområder blir oppkjøpt, rasert og erstattet med store hus med leiligheter. Større hus i sentrum blir planlagt enda høyere og tettere på hverandre. Sentrale utsiktspunkt som er satt av til friareal, blir blokkert av høye master og diverse tilhørende hytter og utstyr.

LES OGSÅ: Bente reagerte med sjokk og vantro: – En blokk på 3-4 etasjer vil utgjøre en stor forskjell for mitt lille hus og hage

Larvik har og bør fortsatt ha en byplan. Denne skal ligge i bunn for avgjørelser i byggesaker og ha varighet. Denne må også våre politikere og kommuneansatte holde seg til. Noe annet er egentlig ikke lov.

Larvik kommune: Friareal og småhusbebyggelse må bevares. Det er nettopp dette som gjør mindre byer som Larvik attraktive å bo i. Det er viktig for alle som bor eller bosetter seg i Larvik at de kan være trygge på at det stedet der de bosetter seg ikke er totalforandret over natten.

LES OGSÅ: «For meg blir dette rett og slett for dumt»

Det tetner til rundt våre grønne lommer og utsiktspunkt. Å bebygge tett og høyt ved eller på våre vedtatte friareal og utsiktsområder, er både forkastelig og skremmende. Larvik er ikke bare Bøkeskogen. Daglige småturer i nærområdet, og uteliv i hager gir trivsel, miljø- og helsegevinst. Politikere og ansatte i Larvik, les byplanen, bruk vettet. Det er ingen skam å snu. Ta vare på våre friareal og boligområder. La Larvik fremdeles være et godt og trygt sted å bo.