Jeg mener at dagens Larvik ikke er noe by som ungdommen trives i. Vi ungdommer holder ikke til i sentrum,men for det meste på Nordbyen eller i andre byer. Sentrum er ikke tilrettelagt for ungdommer. Det er ikke butikker der eller andre ting som trekker ungdommer til byen. Jeg som også er ungdom er kun i byen hvis det er noe jeg må ha eller noe jeg må ordne. Vi må få til aktiviteter og butikker som trekker ungdommer til sentrum. 

Vi må få til at ungdommer også kan være med å påvirke de valgene som blir gjort for ungdommer i Larvik. Det er for vanskelig for de som sitter i kommune og bestemme når det bare er eldre folk der og ikke ungdommer. Vi  må få ungdommer til å være med på å finne ut hva som skal til for at Larvik kan bli en by for ungdommer igjen. 

For det første må det bli flere ungdomsbutikker og steder hvor ungdommer kan oppholde seg på fritiden. Det er noe ungdommer i Larvik burde være med på å finne ut av.  Vi må også få til noe på torget som kan være rettet mot ungdommer. Nå har vi jo skøytebanen, men alle ungdommene jeg har snakket med bruker den ikke for der er det for mye barn og de tar mye plass.

På torget hadde det vært muligheter for å ha utendørs kino eller utendørs disko. Det hadde gått an å hatt moteshow der hvor ungdommer hadde vært modellene og de som ledet hele showet. 

Vi må også la ungdommer for lov til å starte bedrifter i de tomme lokalene i sentrum. Da får de lov å føle at de er en del av by bildet og velkommen i sentrum. Det kan være en mulighet som  får ungdommer til sentrum. 

En annen mulighet vi har for å få ungdommer er å starte et kommunestyre hvor ungdommer får lov til å si og mene ting om saker som er viktig for ungdommer i Larvik. Jeg har sett de i andre byer i Vestfold og jeg har sett at de får fram saker som er viktige for at ungdommer skal trives i disse byene. Jeg har selv i sittet i et sånt kommunestyre for ungdommer. Der trenger de ikke å tilhøre noen parti , men der kan de si hva som er viktig og lønnsomt for ungdommer.

Vi er nødt til å få til noen steder hvor ungdommer kan oppholde seg og kunne få lov å utfolde seg i sentrums bilde. Vi har mange store lokaler som står tomme som ungdommer kan bruke som en slags ungdomsklubb.

Jeg mener det er ting som vi allerede nå kan begynne å prate om og finne ut hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Det er en ting som ikke burde ta 5-15 år før det skjer noe som har en betydning for ungdommer i Larvik. Det er noe som jeg sier at burde prioriteres av politikerne og ikke bare skyve vekk under teppet. Det kan vi ha gjort mye med innen 2017 er over