Nei til Indre havn! Ja til Kongegata!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevLarvik står foran et viktig valg når ny jernbanestasjon skal etableres i byen. Skal stasjonen ligge i Indre havn eller i Kongegata. I realiteten er det disse to alternativene man kan velge mellom. En omkamp for å få vurdert en annen plassering, kanskje utenfor sentrum, er lite realistisk. Enten Indre havn eller Kongegata. Det blir valget.

Man må ha et langsiktig perspektiv når man skal foreta dette valget. Ny stasjon vil bli byens trafikknutepunkt i flere generasjoner.

Larvik Kommune har engasjert to tverrfaglige team, begge med stor kompetanse på arkitektur, landskapsarkitektur, samferdsel og byplanlegging. Under et åpent møte på Sanden scene den 28. Januar i år ble de to alternativene for plassering av ny jernbanestasjon presentert.  Team Dyrvik presenterte sin mulighetsstudie for Indre havn og  Team LPO viste sin mulighetsstudie for plassering av ny stasjon i Kongegata.

Utsikt til horisonten.

Larvik bysentrum ligger som et amfi fra Bøkeskogen og ned til sjøen. Med direkte utsikt til horisonten. Ja, det har man selv helt nede i Indre havn. En slik beliggenhet er unik og har stor verdi. En høy jernbanebro gjennom Indre havn vil bli veldig dominerende og ligge som en sperre mot havet. Ingen bro kan bli så vakker som utsikten til horisonten! En jernbanestasjon i Indre havn vil redusere muligheten til å utnytte Larviks fantastiske beliggenhet. Ny stasjon med tilhørende ny bebyggelse vil i stor grad sperre for kontakten med sjøen.

Flere avganger, mere støy.

I Jernbaneverket sin mulighetsstudie for fremtidens Vestfoldbane er det lagt til grunn et ruteopplegg med inntil 4 IC persontog pr. time og 2 godstog pr. time. Dette vil gi betydelig økt støy langs denne strekningen. Under Team Dyrvik sin presentasjon av stasjon i Indre havn fikk de spørsmål om hvordan støyen fra jernbanen kan begrenses. Deres svar var at støyen begrenses best ved å bygge høye bygninger tett inntil jernbanesporet, på begge sider. Hva blir da igjen av utsikten til horisonten? Er utsikten i et framtidig Larvik kun forbeholdt de som bor i øvre bydel eller de som er så heldige å kunne bosette seg i de øverste etasjene i det nye Grand-kvartalet?

Larvik kommunestyre bør si nei til ny stasjon i Indre havn. Et nei vil bidra til at Indre havn frigjøres. Med riktige grep når Indre havn skal utvikles, kan Larvik få Norges mest attraktive by-sjøfront.

Sentrumsutvikling.

Handelsstanden har påpekt at sentrum sliter. Folk trekkes i liten grad inn til byen. Byen spriker i flere retninger; Nordbyen og Faret med sine handelsvirksomheter, Øya med sine, Larvik sentrum er nevnt. Indre havn er sperret av jernbanetraseen gjennom byen - byen har blitt fragmentert. Slik byen har utviklet seg fram til i dag, fremstår sentrum som taperen. Jeg ønsker meg et mer attraktivt og vitalt sentrum.

I det nevnte møtet på Sanden scene hadde Team LPO en presentasjon av sin mulighetsstudie for ny jernbanestasjon i Kongegata. Det var en meget grundig, god og interessant presentasjon. De viste hvordan byen og ikke minst Larvik sentrum med ny stasjon i Kongegata kunne utvikles til å bli en virkelig attraktiv by. Presentasjonen viste hvordan en ny stasjon kan bli seende ut, og den viste også hvordan Larvik kan endres til en fantastisk by for framtiden. Både Larvik Sentrum, Indre havn og den historiske aksen fra Herregården til Tollerodden. Støy vil ikke være et problem på samme måte i Kongegata som i Indre havn. De som er interessert kan se presentasjon på ØP sine hjemmesider. Det anbefales!

Ta vare på de som bli berørt.

En ny stasjon i Larvik vil påvirke mange mennesker. Spesielt vil de som mister sine boliger lide et stort tap. Deler av handelsstanden vil bli direkte berørt både under og etter byggeperioden. Det må derfor være et krav om at disse blir spesielt ivaretatt. De som må flytte må få en tilfredsstillende kompensasjon og det må legges til rette for at næringsvirksomhet i minst mulig grad blir berørt. Det må sørge for at virksomheter i sentrum kommer igjennom endringene på en god måte. Her må både Bane NOR, lokale og sentrale myndigheter bistå.

Larvik i framtiden

Det er viktig med en positiv og proaktiv holdning fra handelsstanden i Larvik. Sammen med kommunen og andre aktører er jeg sikker på at Larvik sentrum vil framstå som langt mer attraktiv og vital etter at byen har vært gjennom en slik «transformasjon».

Gjennomføres endringer noe nær det Team LPO presenterte på Sanden scene, tror jeg Larvik vil kunne bli den mest attraktive byen mellom Oslo og Kristiansand. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags