Kvartal 9 og andre?

På de siste store prosjektene som har hvert flittig debattert her i avisa og folkemøter, er det i kvartal 9, og Grandkvartalet blitt etterlyst illustrasjoner som viser også baksiden av prosjektene. Men, nei! Alle illustrasjonene jeg har sett når det gjelder disse to prosjektene er kun tatt fra front og fugleperspektiv. Konsekvensene for bakenforliggende og lavere bebyggelse er ikke vist eller nevnt. Uten at det har hvert mulig å få svar.

Spørsmål om dette er etterlyst her inne i OP/debatt.no uten at det er besvart eller kommentert av noen.

Dominerende prosjekter i bybildet

Etter min mening burde det være av interesse når det gjelder dominerende prosjekter at også disse er med i diskusjonen i og utenfor ØP?

Derfor tar jeg opp «hansken» og stiller spørsmålet: Er det virkelig ikke av interesse at også baksiden av disse prosjektene blir med i debatten?

Høye bygg som er dominerende, og stenger for lav bakenforliggende bebyggelse og setter disse praktisk talt i «skyggenes dal» burde selvfølgelig være med når slike prosjekter er under debatt.

Kvartal 9

Når det gjelder kvartal 9 er jo dette «løpet» kjørt og Larvik by sentrum må leve med dette bygget i dette århundret og kanskje lengre?

En annen sak er Grandkvartalet. Her er jo ikke spaden satt i jorden enda. Det kan stoppes hvis politikere og myndighetene i byen ønsker byens beste.

Sivilarkitekt MNAL Niels Torp

Vi bør også merke oss hva Sivilarkitekt MNAL Niels Torp uttalte på folkemøte her i byen nylig. «En by som Larvik tåler ikke høye «tårnbygg».

Jeg mener at disse prosjektene er alt for dominerende for Larvik sentrum og bakenforliggende villa bebyggelse!