Hvor skal vår nye trafikkterminal ligge?

ELVEVEIEN: Det store flertallet av trafikantene med jernbanen kommer ikke fra det gamle sentrum, og skal ikke til sentrum, og hvorfor skal da stasjonen ligge i sentrum? spør Tor Bjørvik i dette innlegget.Arkivfoto

ELVEVEIEN: Det store flertallet av trafikantene med jernbanen kommer ikke fra det gamle sentrum, og skal ikke til sentrum, og hvorfor skal da stasjonen ligge i sentrum? spør Tor Bjørvik i dette innlegget.Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger

Plassering av Larvik stasjon er vel den viktigste samferdselsmessige beslutningen i Larvikdistriket i vår tid, og det er et prosjekt i milliardklassen. Da må det settes krav til et best mulig kunnskapsmessig grunnlag. Heri inngår selvfølgelig en transportanalyse, som forteller hvorfra trafikantene kommer, og hvor de skal hen. Når framtredende representanter for kommunen og Bane Nor står fram og sier at vi nå har et svært godt beslutningsgrunnlag, får jeg frysninger på ryggen.

Jeg må innrømme at jeg er mildt sagt forskrekka over at ledende politikere og Bane NOR vil tvinge fram en avgjørelse på et så dårlig beslutningsgrunnlag som vi har i dag.

Jeg vil tro at toppen 15-20 % av Larviks befolkning bor i sentrum. De øvrige 80 % må bruke et eller annet transportmiddel for å komme til en evt. stasjon i sentrum. For næringslivet er forholdet like skjevt. Jeg vil tro at ca 80 % av arbeidsplassene i Larvik kommune ligger utenfor sentrum. Hvis prognosene for økt jernbanebruk slår til, vil det altså bli en formidabel økt trafikk inn i sentrum av busser, drosjer, privatbiler, og forhåpentlig sykler. Gatenettet inn mot sentrum er anlagt før bilene kom, og er ikke laga for en slik trafikk. Når en i tillegg må rive flere forretningsgårder og hus med ca 200 leiligheter, kan en spørre om hvorfor dette alternativet er så bra at det er unødvendig å utrede noe annet. Hvis en kan få et bedre alternativ for trafikantene, og i tillegg spare ca 1000 millioner offentlige kroner, burde det ikke være tvil om at det kan være fornuftig med et års utsettelse med avgjørelsen. Det vil i tilfelle være det mest lønnsomme år i Larviks historie.

En må huske på at den plassering en nå velger, vil gjelde minst 100 år fram i tid. Hvis/når det oppstår behov for utvidelser, er en innelåst i sentrum, med bebyggelse på alle kanter. En utvidelse vil være kjempedyrt, kanskje umulig.

Det vi nå skal planlegge, er ikke en jernbanestasjon, men en transportterminal, bestående av en jernbanestasjon, bussterminal, drosjesentral og oppstillingsplasser for biler og sykler. En slik terminal krever mye plass og god tilgjengelighet. Hvorfor må en da legge denne terminalen på det stedet i Larvik hvor det er minst plass og dyrest å bygge ut, og som i tillegg er vanskeligst tilgjengelig med busser og biler? Jeg føler at det har vært for mye jernbane- og byplanleggere inne i denne saken, og for lite samferdselsplanleggere og økonomer. Og det virker som mange har lullet seg inn i en drøm om at jernbanestasjonen er redningen for sentrum. Reisende til Larvik stasjon kommer ikke for å handle, de er på vei hjem fra jobb!

For den aktuelle jernbanetraseen har vi to fastlagte punkter å forholde oss til: tunnelåpningen i Martineåsen og Sandefjord stasjon. La nå Bane NOR planlegge den ideelle traseen mellom disse punktene, hensyn tatt til grunnforhold, miljø, næringsinteresser osv,, men uten binding til at stasjonen må ligge i sentrum. Her tror jeg det er minst én milliard kroner å spare. (Én milliard er mye penger, selv om staten betaler.) Når traseen er valgt, legger en stasjonen der hvor banen vil krysse Elveveien, om det nå blir sør for Bommestad eller lengre ned. (Langs Elveveien er det fremdeles store ubebygde arealer.) Her vil det være lett adkomst med busser, drosjer og biler. For flertallet av Larviks befolkning vil det være lettere å komme til Elveveien enn til sentrum. Hvis tunnelen kommer ut ved Hovlandfjellet, kan selve stasjonen legges inn i fjellet. Dermed sparer en plass som kan brukes til buss-/drosjeterminal og parkering. At en anleggs- og gjenoppbyggingsperiode på ca 10 år vil svekke sentrum sterkt, er det flere som har pekt på

Min konklusjon: Stasjonen bør legges på det stedet som er best for brukerne. Det store flertallet av trafikantene med jernbanen kommer ikke fra det gamle sentrum, og skal ikke til sentrum, og hvorfor skal da stasjonen ligge i sentrum?

Dette innlegget er en revidert utgave av et innlegg som jeg skrev til ØP for 7 år siden. Dessverre talte jeg nok den gang for døve ører blant politikerne. Det har jeg nok gjort også gjennom flere innlegg seinere opp gjennom åra. Kan jeg håpe på at enkelte politikere leser innlegget mitt med åpent sinn denne gangen?

Les flere debattinnlegg på www.op.no/debatt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags