Da Dyrebeskyttelsen Norge kuppet lokalavdelingen

IKKE ENIGE: Vi, tre av de suspenderte styremedlemmene i Dyrebeskyttelsen Sandefjord – Larvik, DBSL, har med interesse lest leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldsets (bildet)  svar på kritikken som fremkom i artikkelen i SB og ØP mandag 13. mai, skriver Linda Victor Thorsen, Therese Johansen, Monita Lillelien.

IKKE ENIGE: Vi, tre av de suspenderte styremedlemmene i Dyrebeskyttelsen Sandefjord – Larvik, DBSL, har med interesse lest leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldsets (bildet) svar på kritikken som fremkom i artikkelen i SB og ØP mandag 13. mai, skriver Linda Victor Thorsen, Therese Johansen, Monita Lillelien. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVi, tre av de suspenderte styremedlemmene i Dyrebeskyttelsen Sandefjord – Larvik, DBSL, har med interesse lest leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldsets svar på kritikken som fremkom i artikkelen i SB og ØP mandag 13. mai. Som nevnt i artikkelen, "kuppet" styret i DN DBSLs årsmøte 2. april i år, varslet eksklusjon og politianmeldelse av nestleder og tidligere leder, og suspenderte styret på stedet. Ifølge Åshild Roaldset har prosessen fulgt DNs regler.

Det vil på det sterkeste protestere mot. I henhold til DNs eget regelverk skal både eksklusjon og suspensjon varsles i forkant, og de det gjelder skal få anledning til å uttale seg. Vi fikk overhodet intet varsel, og ingen anledning til å svare. Åshild Roaldset reiste seg opp på årsmøtet, men i stedet for å ønske velkommen, informerte hun forsamlingen om at to personer ville bli ekskludert og politianmeldt, og at styret var suspendert. Deretter delte hun ut brevet om suspensjon til styremedlemmene. Vi fikk ett minutt til å lese og kommentere. Det er ikke å varsle, det er ikke å få mulighet til å uttale seg. Varselet må gis skriftlig, og de som står i fare for å bli suspendert, må få anledning til å summe seg før de skal svare - skriftlig.

Åshild Roaldset sier at det har vært en lang prosess med samtaler, møter og e-poster i forkant av eksklusjonen og suspensjonene. Da tror nok folk at DN først varslet om klager og/eller praksis de ikke var fornøyd med, og så gikk inn i en konstruktiv dialog med styret om hva man skulle gjøre for å rette opp. Dette har ikke skjedd. Høsten 2018 fikk styret besøk av en representant fra DN som informerte oss muntlig om at det var kommet klager, men vi fikk ikke se noen av dem. Tre ble lest opp høyt. Den ene var forståelig, og klager fikk en uforbeholden unnskyldning fra oss. Den andre var ubetydelig, og den tredje var oppspinn fra ende til annen. For å si det sånn: hadde DN et eneste øyeblikk trodd at den var reell, burde de stått på døra vår dagen etter og forlangt en forklaring. I stedet ventet de tre måneder, noe som tyder på at de ikke tok den alvorlig.

DBSL opplevde sommeren og høsten 2018 at det ble drevet en regelrett svertekampanje mot avdelingen, noe DN var klar over.

Høsten 2018 ble vi muntlig gjort oppmerksom på at DN var misfornøyd med husleiekontrakten DBSL hadde med Vigids Gyring om leie av hjelpesenteret Miabua. (Kontrakten ble inngått tre år tidligere, to år før DBSL ble medlem av DN). Det var spesielt leien de ønsket redusert. I slutten av januar 2019 mottok vi den første - og eneste - skriftlige henvendelsen vi har fått fra DN. Det var et brev der de ba om redegjørelse for praksis på en rekke områder. I tillegg ba de om å få vite mer om husleiekontrakten. I god tid før tidsfristens utløp fikk de svar fra oss. De ble informert om at enkelte vilkår ville bli endret og husleien satt ned fra 1.4.19, i tråd med DNs krav.

Styrets svar på brevet fra DN ble sendt i begynnelsen av februar, nesten to måneder før det planlagte årsmøtet. Vi fikk ingen tilbakemelding eller ytterligere spørsmål, og antok derfor at svarene hadde vært oppklarende/tilfredsstillende. Det var på dette tidspunkt DN burde ha sendt oss et varsel om suspensjon hvis de ikke var fornøyd. Det gjorde de ikke.

De følgende ukene jobbet styret i DBSL med å endre rutiner på flere områder. Det skjedde uten hjelp fra DN, men de ble løpende informert.

Da dagen for DBSLs årsmøte kom, var DN informert om at husleiekontrakten var reforhandlet og at avdelingen var i ferd med å endre praksis på en rekke områder slik DN ønsket. De hadde også fått navnene på medlemmene som var innstilt til det nye styret, og ingen av de ekskluderte sto på den listen.

Likevel valgte de å kuppe årsmøtet, suspendere styret og hindre medlemmene i å gjennomføre et fritt valg. Forstå det den som kan!

Linda Victor Thorsen, Therese Johansen, Monita Lillelien

Suspenderte styremedlemmer i DBSL

Sandefjord og Larvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags