En ny deal for grønn industri

Ådne Naper (SV)

Ådne Naper (SV) Foto:

Av
DEL

LeserbrevFylkestinget har vedtatt at utslippene skal kuttes med 60 % innen 2030. Det er ambisiøse mål, som gjør at vi ikke kan vente med å handle. Derfor trenger vi en ny grønn deal.

Det globale arbeidet for å redusere klimautslippene vil føre til en nedtrapping av oljeaktiviteten. Vi må redusere forbruk av jordens ressurser, og skape en mer rettferdig fordeling. Vi må allerede nå utvikle industri som sikrer sysselsetting og eksportinntekter, uavhengig av markedet for olje og gass. Dette betyr teknologiutvikling og omstilling. Vi må realisere fangst og lagring av CO₂ på Norcem. Vi må satse på storstilt elektrifisering i industrien. Vi må videreutvikle produksjon av bioenergi og biogass, som på Greve Biogass.

Prosessindustrien produserer varer som etterspørres på verdensbasis. Det gir stor eksport og friske penger til norsk velferd. Kraftkrevende industri som legges til Norge framfor andre land med mindre fornybar energi, er bra for klima. I Norge kan vi produsere jern, stål, aluminium, ammoniakk og hydrogen på vannkraft, der andre land må fyre opp olje og kull. Derfor trenger vi nok fornybar energi til å fase ut bruken av fossil energi. Den viktigste, mest skånsomme kilden til å frigjøre mer kraft, er energieffektivisering. Vi må energieffektivisere det vi kan, gjenvinne og resirkulere så mye som mulig, deretter produsere det gjenstående behovet fra vann, sol og vind.

Landsmøtet i SV gikk i 2019 inn for at partiet skal utarbeide en handlingsplan for rettferdig omstilling til et samfunn som tar vare på miljø og klima. En grønn industripolitikk er helt sentralt for denne planen. Vestfold og Telemark SV går inn for at handlingsplanen må omfatte:
• en prioritert elektrifisering av norsk prosessindustri, og kraft nok til omlegging til utslippsfrie prosesser i industrien
• et mål for produksjon av ny fornybar energi
• klare planer og mål for energieffektivisering, gjenvinning og sirkulær økonomi
• en satsing på å bli ledende innen flytende havvind og karbonhåndtering (CCS)
• vri aktiviteten i Equinor fra olje og gass til fornybar energi
• etablering av en grønn, statlig investeringsbank
• risikolån til grønne prosjekter, med lån som delvis kan avskrives om prosjekter slår feil
• et kraftig løft for fagopplæring og etter- og videreutdanning i tekniske fag, med rett til kompetanseheving og omskolering

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags