Det er «dejlig» å være dansk i EU

Av
DEL

Enkelte norske EU-motstandere hevder at danskene ville foretrukket et nordisk forbund fremfor dansk EU-medlemskap og viser til en undersøkelse utført på oppdrag av den danske Folkebevægelsen mod EU. Det hevdes videre at danskene ikke er så overbegeistret for EU. Dette er det fullstendig feil!

En mye mer omfattende undersøkelse er Eurobarometeret som gjennomføres hvert år med de samme spørsmålene i EUs 28 medlemsland. Der er det mulig å se endringer over tid og mellom land. Svarene fra den siste Eurobarometer-undersøkelsen (EB89.2) ble offentliggjort i mai og viser at danskene faktisk er de noen av de mest begeistrede for EU blant de europeiske landene.

  • Danmark er blant landene som har størst tillit til EU, etter Litauen og Portugal.
  • 7 av 10 dansker er optimistiske på vegne av EUs fremtid.
  • Nesten 8 av 10 er for fri bevegelse over landegrensene.

Undersøkelsen viser også en sterkere tro på EU:

  • Tilliten til EU er på det høyeste på åtte år.
  • EU-borgere har større tillit til EU (42 prosent) enn til nasjonale regjeringer og parlament (begge 34 prosent).
  • Det er nå flere (40 prosent) som har et positivt bilde av EU enn de som har et nøytralt (37 prosent) eller negativt (21 prosent) bilde av EU.
  • Flertallet av innbyggerne i samtlige EU-land føler seg som borgere av unionen. I Danmark er tallene 80 prosent og i Sverige 76 prosent.

En undersøkelse foretatt av Epinion for DR nyheter i mars i år viste at 57 prosent av danskene ville stemt ja dersom det skulle vært avholdt en folkeavstemning om EU-medlemskap i dag. 28 prosent oppgir at de ville stemt nei. På en tilsvarende måling som ble foretatt før brexit, oppga 44 prosent av velgerne at de ville stemme ja, mens 37 prosent ville stemme nei.

De fem nordiske landene er stort sett er enige om de store linjene i hvordan vi innretter samfunnet vårt. Men bare tre av landene er EU-medlemmer. Tenk hva disse fem landene kunne ha utrettet sammen innenfor EU!
                                                                      

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags