Som tilhører ved debattmøtet i Sliperiet har jeg noen kommentarer. Vi fikk interessante og tildels nye faktaopplysninger fra Hege Storhaug, klart og greit presentert. Helt i den andre enden av skalaen opererte reklameguruen Ingebrigt Steen-Jensen, med en debatt-teknikk som jeg av hensyn til Steen-Jensen selv skal forbigå i taushet. Derimot ble jeg veldig forbauset over at ØP ikke med ett ord nevner den 4. paneldeltager, leder av Sosialistisk Ungdom Nicholas Wilkinson. Selv om jeg befinner meg i helt motsatt ende av det normale politiske spekter i Norge vil jeg berømme hans engasjerte, men samtidig saklige, velformulerte og konstruktive innlegg og hans evne til å se fremover i den situasjonen vi befinner oss i. Ett av hans hovedpoenger var at likestilling, toleranse, frihet og demokrati ikke kunne vokse frem før man klarte å fri seg fra religionens  undertrykkelse av det frie ord og å skille kirke og stat. Dette blir klart vist i Vestens utvikling fra religionstyrte til sekulære samfunn. Han oppfordret til samarbeid med de liberale, frihetselskende muslimer (de finnes nemlig i stort antall) for å oppnå et samfunn med like rettigheter for alle, uavhengig av tro, seksuell legning, eller hudfarve. Godt innlegg!