Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen søler med biodrivstoff

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SSB har regnet på hva økt norsk bruk av biodrivstoff vil bety for klima og miljø. Svaret er avskoging av regnskog på størrelse med Nederland og økt Co2 utslipp med over 7 milliarder tonn de neste to tiårene.

Istedenfor å revurdere kursen etter faglige innspill lover den nye Regjeringen videre tut og kjør. Oddsene økes og den nye Regjeringsplattformen legger opp til et innblandingskrav på 40 prosent biodrivstoff i vanlig bensin og diesel innen 2030 og 20 prosent innen 2020.

Alt vi vet om dette fagområdet er at det er for komplisert for slike enkle løsninger. Biodrivstoff har forskjellige kvaliteter.

Problemet er at det biodrivstoffet som er bra for klimaet –det er en mangelvare. Og dersom vi skal blande dette inn i alt drivstoff slik regjeringen planlegger er dette en mangelvare i all uoverskuelig fremtid. Den klimapositive beste biodieselen er laget av avfallsstoffer fra husholdninger , skogbruk og jordbruk.

Disse avfallsstoffene vil alltid være en begrenset ressurs. Avfall er jo nettopp avfall. Svaret på problemet er ifølge Regjeringen å lage biodrivstoff av tømmerstokken. Men også her har vi begrensede ressurser.

Dersom vi skal benytte biodrivstoff og dette skal ha en positiv klimaeffekt, må dette skje under små forhold hvor tilgang til biomasse og forbruk står i relasjon til hverandre. Biodrivstoff i småskala eller som grunnlag for å produsere nedbrytbar plast og andre høy-verdi materialer som i dag produseres av petroleum er positivt.

Å blande inn 20 % biodrivstoff i alle landets biler, slik Regjeringen går inn for, er fullstendig urealistisk og vil gå hardt utover det biologiske mangfoldet i norske skoger samt tilgang til trevirke for bygningsmaterialer og andre produkter.

Den smarte veien fremover i dette århundret er elektrifisering av transport samtidig som sol og vind erstatter fossil strømproduksjon.

Biodrivstoff er en del av det helhetlige energibildet i fremtiden. Men biodrivstoff må i større grad penses inn i den maskinparken som ikke vil la seg elektrifisere de neste tiår. Tunge kjøretøy, fly, skip og kjøretøy med spesielle behov for fleksibilitet og rekkevidde.

Å søle med biodrivstoff ved å tvangsblande det inn i alt drivstoff uten å først sørge for at drivstoffet faktisk kutter utslipp eller er miljøvennlig er skrivebordspolitikk av verste sort.

Det er rett og slett underlig at Venstre som et kunnskapsorientert parti ikke ser dette.

Vi i De Grønne avviser ikke biodrivstoff som næringsvei. Vi mener biodrivstoff som kutter utslipp kan være et viktig nisjeprodukt. Vi reagerer derimot på Regjeringens søling med biodrivstoff. En søling som kan få fatale konsekvenser for klima og miljø og undergrave den pågående elektrifiseringen av samferdselssektoren.

Kommentarer til denne saken