Gå til sidens hovedinnhold

Kjære Statsminister

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent julebrev til statsministeren om deponiplanen

Jeg hadde håpet at julen 2017 ville være uten deponistrid, men der tok jeg feil. Denne julen er fjerde jul på rad, vi som bor i Telemark og Vestfold, trues av og kjemper mot at gruvene under våre boliger, skole og by, skal bli endestasjon for millioner av tonn med gift. Denne vet vi at med stor sannsynlighet vil lekke ut i luft, grunnvann og sjø i hundrevis av år. Nå er det verre enn noen gang, for Klima- og miljødepartementet har nettopp gitt det private aksjeselskapet, NOAH AS, anledning til å komme med forslag til planprogram som går på å hjelpe dem til dette.

For riktig å «strø salt i såret», lar staten NOAH AS legge opp til å utvide giftmottak og behandling av denne i ytterligere 25 år fra 2022 på Langøya. Dette må vel være den dårligste julegaven våre naboer i Vestfold og Holmestrand by, kunne bli belastet med?

Julen skal vær en fredens tid, isteden lytter ikke regjeringen ved deg statsminister, til innbyggerne i Vestfold og Telemark, selv ikke dine egne politikere i Høyre i Porsgrunn, hører du på. De sier nei til deponi, og de har hele kommunestyret i Porsgrunn med seg på det. Dette i tillegg til seks tilgrensende kommuner. Jeg trodde regjeringen ønsker at Norge skal fremstå som demokratisk styrt, og at kommunenes avgjørelser og lokale selvstyre ble tatt på alvor. Er ikke nettopp det dette Høyre blant annet har gått til valg på da?

Dette med at staten hjelper et privat selskap med å komme med forslag til planprogram og mulig konsekvensutredning, er mer enn veldig merkelig. Vi har i ett år etterlyst fra staten en hjemmelen for dette, uten å få svar. Kan en statsminister styre uten at lover og regler er på plass? Hvis svaret på det er ja, da er vel ikke Norge å regne som en rettsstat lenger, mener jeg. Er du som Statsminister komfortabel med dette?

ESA i Brussel har sagt at Norge ikke har en fullverdig nasjonal avfallsplan, og i den nasjonale avfallsstrategien står det at avfall må gjenvinnes. Det betyr at hvis du og regjeringen ber om at bedriften som produserer svovelsyre, gjenvinner istedet for å dumpe, så er ett stort problemet løst. Et giftdeponi i Brevik trengs ikke lenger, og innbyggere i Telemark og Vestfold behøver ikke lenger å være engstelige for gasseksplosjoner, ødelagt natur, og at vi bevarer vårt omdømme. Vi krever enkelt og greit retten til å sove trygt og godt om natten. Vi krever at regjeringen opptrer som det ombud for befolkningen, som dere er innvalgt som. Mener du vi er urimelige, eller burde ikke dette være en selvfølge?

Våre Barn er viktigst, og deres situasjon skal vi ta på alvor. Hvis det blir et deponi i Brevik, vil det komme bare noen hundre meter fra Breviks oppvekstsenter. Skoleveien vil også gå forbi området. I loven står det at barnas interesser skal ivaretas. Hva ville den beste julegaven for dem være? Jeg tror svaret er enkelt: At regjeringen trekker tilbake sitt forslag til planprogram med det samme. Legger en plan for regionale deponier og ber industrien i Norge gjenvinne, slik kravene ellers er i hele Europa. Barna i Brevik og Holmestrand ville tjene på det, og Norge ville bli anerkjent for å være en nasjon som tar miljø og sikkerhet på alvor. Det grønne skiftet ville vise seg i praksis. Norge bør være et miljøfyrtårn, ikke en miljøsinke.

God jul

Jan Erik Parr

Deponimotstander

Kommentarer til denne saken