Gå til sidens hovedinnhold

Kvinner offer for egoistisk mannsdominans?

Tore Tønder

Følg på: Facebook

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

 Hva som får meg til å skrive dette innlegget skyldes et program i NRK hvor det ble slått fast at de fleste gateskilt har navn på menn. Ikke bare i Norge,men hvor som helst

Noe jeg oppfatter som mannsdominans generelt.

Få gater og veier er oppkalt etter kvinner. Slik er det i Larvik kommune. Slik er det alle steder i inn og utland verden over.

Få kvinner, sammenlignet med menn har gleden av å få sine navn på gateskilt. Gateskilt med mannens navn bestemmes av menn i flertall, er min påstand. Kvinner når ikke opp.

I et mylder av gater og veier i Larvik kommune finner vi nærmere 100 veiskilt med navn på menn! Her er noen eksempler: Ibsens vei, Haralds gt. Håkons er selvfølgelig. Ellers nevner jeg: Iver Hesselbergs vei (Bedriftseier, gårdeier og eidsvollsmann) Statsminister Michelsens vei (statsminister i to perioder). Schleppegrells gate (Offiseren Friedrich Adolph Schleppegrell) Ryes gate (Hærføreren Olaf Rye), Roald Amundsens vei (Polfarer og oppdagelses reisende), Otter Steens gate (Regimentbørsemaker og kjøpmann Otter Ottersen Steen), Oppens vei (Sageier og lokalpolitiker Magnus Gotthilf Oppen). Det er ikke måte på bruk av superlativer når det gjelder menn.

Mens når det gjelder kvinner fant jeg bare mindre enn 10 gate eller veiskilt med kvinnenavn. Jeg nevner noen eksempler: Hanna Winsnes' vei (Forfatterinne.) Karen Sundts vei (Journalist, avisredaktør og forfatter) Backers vei (malerinnen Harriet Backer), "Karibakken" (Beboer Kari Kristiansdatter. Hun bodde i huset ved Kariberget på 1700-tallet) Karen Sogns vei politikeren Karen Sogn.Larvik er like elendig som alle andre byer og tettsteder. Kvinner blir forskjellsbehandlet av menn til menns fordel før og nå.

Vel, nå er det ikke meningen her å skrive om gateskilt. Men jeg vil bruke dette som et eksempel på at mennenes egoisme til alle tider har ført til at kvinner ikke har oppnådd de samme privilegier som menn.

Min påstand er at det er flest menn som til alle tider, lager lover,og regler, at det er menn i flertall som bestemmer menneskenes «kjøreregler» for begge kjønn?

Dermed er det flest menn som i årtusener har skapt og skaper prinsipper og leveregler for menneskeheten både samfunnsmessig politisk og religiøst.

Dette har igjen lagt grobunn for en mannsdominerende egoisme i tusenvis av år. Dermed mannens egoisme.

«Egoisme er en grunnleggende egenskap, og en etisk doktrine som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener den som handler. Og den som har handlet til alle tider er «mannen» etter min mening.

Et eksempel på en doktrine hvor kvinner blir tilsidesatt kan oppleves slik: 

Kvinner får være med, IKJE i utføringa av sjølve dansen, men i alle fall som tilhøyrarar og tilskodarar.

Som eksempler på hvem som holder kvinner nede nevner jeg: Politikere, myndigheter, diktatorer, autoritære religiøse ledere, og andre.

Et eksempel fra nåtid viser hvordan kvinner blir holdt nede i Saudi Arabia og andre nasjoner med dominerende ledere.

Jeg vil ikke unngå å nevne Paven. Hvem har bestemt at Pavene er Guds tilstedeværende på Jorden! Mannen!

Er kvinner annenrangs mennesker i den katolske kirke, slik det kan synes for mange? Hvem står bak? Mannen!

Den som ikke kjenner fortiden, kan heller ikke rydde ny vei for fremtiden. Bør vi ta et oppgjør med fortidens og nåtidens behandling av kvinner? Altså »virkelig» likestilling?

Store kriger er ført mot menneskeheten med våpen, og menns maktbruk mot det «svakeste kjønn»? Kriger som planlegges og føres av menn mot menneskeheten viser at det ikke minst går ut over kvinner og barn.

Når kriger er over? Seierherrene får sine navn på gate, veiskilt og ellers, mens kvinners navn synes knapt nevnt?

Lengre er vi kanskje ikke kommet i 2018? 

For den som vil se oversikt over gater og vei navn i Larvik kommune kan du gå hit:

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Gater_og_veier_i_Larvik_kommune

Kommentarer til denne saken