Gå til sidens hovedinnhold

Omorganisering i virksomhet hjemmetjenester

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

15-17 årsverk skal kuttes i virksomhet hjemmetjenester. Det innebærer at det kan gå utover pasientene som til daglig får tilrettelegging og bistand fra ansatte som har pasienten og pårørende i sentrum. Det tilsvarer en avdeling med fleksible, dyktige, engasjerte, effektive, arbeidssomme, faglig oppdaterte, verdsatte og gode ansatte i hjemmetjenesten.

  • Minsker pasientantallet? Nei.
  • Har man noen øvre takhøyde for hvor mange pasienter man kan ta imot i hjemmetjenesten? Nei.
  • Får man pasienter hjem uten et komplekst sykdomsbilde? Nei.
  • Får man pasienter hjem uten noe behov for avanserte prosedyrer og med bruk av medisinsk teknisk utstyr? Nei.
  • Men skal ikke pasientene i kommunen bo lengst mulig i eget hjem? Skal ikke pasientene som er på sitt siste få muligheten til å dø i eget hjem?Skal ikke pasientene som vil bo hjemme få hjelp dag, kveld, natt og helg? Jo.

Det skulle bare mangle, men med slike kutt i antall hender er resultatet ganske så enkelt. Det er helt åpenbart at det går utover både pasienter og ansatte.

Så kjære politikere:hvordan kan man yte forsvarlig helsehjelp til kommunens befolkning med slike kutt? For vi som ansatte vil gi forsvarlig hjelp til befolkningen. Vi vil kunne stå innenfor det vi gjør ute hos pasientene våre. Vi vil gi tjenester med høy kvalitet til pasientene våre. Hjemmetjenesten har høyt fokus på nettopp kvalitet i tjenesten og prioriterer blant annet hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering for å unngå innleggelser på sykehus og sykehjem.

Innleggelser koster jo kommunen langt mer enn å behandle pasienten hjemme. Vi vet at så fort en pasient er utskrivningsklar på sykehuset, så begynner kronene i kommunekassa å rulle med stor fart. Da haster det å få pasientene hjem. Og når det haster at pasienten skal komme hjem, så må jo også noen stå klare i hjemmetjenesten for å ta imot vedkommende. Det står helt sikkert noen og tar imot pasienten,men de blir da i mindretall med slike kutt.

Vi håper at vi i fremtiden har vår yrkesstolthet i behold og at vi kan bruke all den kompetansen hver enkelt sykepleier og helsefagarbeider innehar der den skal brukes. Dette vil blant annet forebygge mange uønskede innleggelser og på sikt kunne være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi vil også komme med en påminnelse om at det kun er to år siden forrige omorganisering i virksomhet hjemmetjenester. Begrunnelsen for det var at alle avdelinger skulle gi like tjenester til pasientene og at vi skulle bli mer rustet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset i samhandlingsreformens ånd.

Vi blir langt ifra rustet til det når vi stadig skal omorganiseres. Vi rekker jo ikke engang å vurdere resultatet etter forrige omorganisering før vi skal på ny runde igjen.

Når det er sagt så er vi for endringer på mange områder og fleksibilitet er vår beste egenskap. Men dette kan vi ikke flexe oss gjennom. Vi kan ikke stå og se på at dette går utover pasientene våre og ansatte. Vi vil ha avdelingene våre som de er. Vi vil fokusere på å bli mer rustet til eldrebølgen som fortsatt ikke er på topp og vi vil være i det gode arbeidsmiljøet vi har.

Så kjære politikere: Vi vil ha argumenter for hvordan dere kan kutte der det trengs mest. Vi vil ikke ha noen valgløfter.Vi vil være i fred som vi er nå. Vi oppfordrer dere også til å hospitere to ganger i uka i hjemmetjenesten på hele vakter, slik at dere kan se med egne øyne at dere kutter på feil hender. Våre hender skal ikke kuttes på og de hendene skal jobbe hardt for at slike kutt ikke skal skje!

Med vennlig hilsen:

Fay Stenbakk, Elin Sandvig, Inger A. Holm, Amy F. Ayres, Adrian Eriksen, Miriam P. Luque, Kristin Hoel, Kirsti H. Martinsen, Ann K. J. Licina, Heidi Kjær, Margrethe A. Kjøndal, Ann-Christin Hagen, Line G. Thorsen, Olivia G. Thon, Kristine M. Paulsen, Tove Samnøy, Pernilla Eikeland, Stine H. Hofft, Kristin Nyberg, Maria Hansen, Monica Fossum, Kari A.Nilsen, Merete Lysaker, Irene Bruflot, Cathrine F. Hamstad, Anita Eftedal, Pernille Eidi, Sølvi Nilsson Allum, Vibeke Rove, Marte Lundestad, Henriette L.Johnsen, Cecilie Wilhelmsen, Vibeke Solheim, Mona Andreassen, Sidsel Torjussen, Camilla Bugge, Hanne K. Tørseth, Cecilie Grimsrud, Kristi M. A.Støtvig, Charlotte Nøstvik, Tonje Andresen, Veronica S.Olsen, Sara H.Gundersen, Frøydis Espedalen, Nina Deichmann, Elisabeth Axell, Hilde Kiste, Caroline S.Langbraathen, Peggy Eriksen, Monica Andersen, Bonnie W.Hansen, Maria Rogn, Camilla N.Barikmo, Elisabeth M.Becker, Monica Næss, Christina Evensen, Tone Gjertsen, Anne B.Høyer-Dahl, Nina L.Groland, Tove Mangelrød, Mona Klaastad, Gry R.Helberg, Magne Ceeberg, Ingvild Storesund og Linda M. Johnsen

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.