Hold hodet klart – la demokratiet skinne – og med sterk kriseledelse

Av
DEL

LeserbrevAlt vi folkevalgte foretar oss nå, vil gå inn i historiebøkene. De demokratiske, liberale grunnsteinene som samfunnet vårt er bygget på, vil bli satt på prøve.

Det norske samfunnet har de riktige redskapene. Befolkningen har kunnskapen, og befolkningen har tillit til at de demokratiske redskapene faktisk fungerer. Derfor er det alvorlig at kriseledelsen i Larvik kommune - som nettopp er satt til å håndtere kriser - ønsker å delegere all makt fra kommunestyre til formannskapet, uten å ha et digitalt møte, men kun med email-godkjenning. Dette kan resultere i at man risikerer at enkelte representanter kan bli utsatt for press og der man går fra det offentlige ordskifte. Det strider mot verdiene våre. Vi befinner oss i en krisesituasjon, og desto viktigere er det å holde hodet kaldt.

Østlands-Posten har både skrevet artikkel og kommentar om delegeringsaken fra kommunestyre til formannskapet som jeg og Tor Kåre Hansen Odberg stemte mot. Jeg vil presisere at saken handler om to ting: 1) Om kommunestyret skal delegere myndighet til formannskapet, på alt eller noen saker og 2) Hvordan kommunestyret delegerer denne myndigheten. - Venstre er med på at noen saker kan overføres til formannskapet hvis det trengs, noe vi også har fremført til ordfører. En slik diskusjon og vedtak kan vi ta i et digitalt møte som regjeringen fra fredag har gjort mulig.

Så vil jeg berømme Larviks kriseledelse som jobber døgnet rundt med å hindre smittespredning. For at ikke denne saken skal spre usikkerhet hos innbyggerne er det viktig for meg å få sagt at ordfører og formannskap har full kontroll, de har mulighet til å fatte de nødvendige corona haste- og krisevedtakene som trengs. - Den delegering Venstre stemte mot var om formannskapet i tillegg skulle håndtere saker som skulle vært i kommunestyre og utvalg. Disse sakene er langsiktige, prinsipper, planer, vedtekter etc og slike saker mener Venstre ikke er nødvendig å innskrenke til formannskapet på grunn av corona situasjonen.

Her følger noen eksempler på saker som skulle vært behandlet i kommunestyret i mars: Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, Stavern havn, Kunstgressbaner, Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, Kommuneplanens arealdel – konsekvensutredning, Mølen nasjonalpark og ressurssenter, Miljøpakke Stavern, Støtteordning til handicapidretten, Kommunale eiendommer, vedtekter for skolefritidsordningen i Larvik, Gang- og sykkelvei Hem-Sandtra, Valg av styremedlemmer, leder og nestleder til kulturhuset Bølgen, Reglement - folkevalgte organ, Folkevalgtes godtgjøring, Ekstra vedlikeholdsmidler til kirker og kulturbygg, Politisk deltagelse i Forum for Næringsutvikling Larvik, Dyrkbar mark, Eierskapsmøte Larvik Havn, Søknad om søndagsåpent Blinken Mathus, Mandat for vannforvaltningsområdene Numedalslågen og Horten-Larvik med mer.

Kommunestyre har altså ikke krisevedtak, men det kan være at noen vedtak haster med å bli vedtatt. Disse burde da i tilfelle kunne behandles i digitale møter i utvalg og kommunestyre eller at formannskapet får delegert myndighet i de enkeltsakene. Det er Venstre åpne for og har vært hele veien. Vi må nå beholde roen, åpenheten og muligheten til å være med på vedtak hos de folkevalgte representantene.

Fantastiske lærere i Larvik kommune har idag lagt opp digitale undervisninger med totalt ca 5500 barn. Da bør vi etterhvert også klare å få til digitale møter i folkevalgte organer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags