En times fysisk aktivitet i skolen hver dag – det viktigste folkehelsetiltaket siden røykeloven?

Av
DEL

LeserbrevStortinget vedtok i desember 2017 at alle barn skal ha en time fysisk aktivitet i skolen hver dag, men det har dessverre skjedd lite på denne fronten halvannet år i etterkant.

I meld St.19 «Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter» står det at det skal legges til rette for at skoler sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene og bidrar til livslang bevegelseslyst og glede av fysisk aktivitet. I nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015) presiseres det at skoler skal inkludere helsefremmende faktorer. I NCD-strategien (2013-2017) understrekes det at barn anbefales å være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norsk fysioterapiforbund, Kreftforeningen, Den norske legeforening og Norges idrettsforbund representerer over 2 millioner medlemskap og alle er enige om at en times fysisk aktivitet for alle skoleelever må innføres. Hvis alle skolene i landet innfører en time fysisk aktivitet hver dag vil vi få friskere barn og minske helseforskjellene, i tillegg kan man forhindre at elever faller fra i sosiale sammenhenger. Det er også gjort studier som viser at barn og unge blant annet får økt konsentrasjon, husker og lærer bedre, mindre mobbing, bedre matvaner, får bedre psykisk helse og trivsel gjennom bedre selvbilde og nærere forhold til både familie og jevnaldrende.

Grunnlaget for god helse legges i barne- og ungdomsårene da levevaner som etableres tidlig er med på å prege vår fremtidige helse. Det er ingen hemmelighet at aktivitet er helt nødvendig for barns utvikling, både fysisk og mentalt, og aktivitet i skolen vil legge til rette for at man når frem til alle og etablerer gode vaner tidlig, uavhengig av kultur og sosioøkonomsk bakgrunn.

Skolen er en god folkehelsearena med mange muligheter for å utjevne ulikheter – også innen helse. Larvik Høyre foreslo 60 minutter fysisk aktivitet for skoleelever alt i 2015. Dette er et for lengst overmodent vedtak som burde vært gjennomført for flere år siden. Larvik Høyre ønsker derfor å prioritere og jobbe for å kunne innføre 60 minutter fysisk aktivitet hver dag i skolen for elevene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags