Norge hadde, med ytterst få unntak, vært uten muslimske statsborgere siden landet ble samlet på 800-tallet. Primo 1960 var det noen titalls muslimer og en håndfull konvertitter. I 1980 var det 1000 organiserte muslimer i landet. Det ble registrert 141000 medlemmer i islamske trossamfunn i 2015. På det tidspunktet talte Statistisk sentralbyrå 250000 muslimer i Norge totalt.

Med politisk støtte fra statens multikulturelle strategi og prinsippet om like rettigheter overfor staten, begynte norske muslimer å stille tydelige krav til hvordan vi burde forholde oss til islam. «Hva med en egen muslimsk kommune i Norge?», foreslo Kafdafi Zaman, Lier AP, i 2000. Andre ville en eldreomsorg tilpasset islamsk kultur. Lederen i Internasjonal helse-og sosialgruppe, Fahim Naeem, ville i 2008 ha alkoholforbud på puber, diskotek og restauranter noen dager i uka fordi, som hun sa: «Muslimer vil ha alkoholfrie dager på diskoteker.»

Året før hadde SV-politiker Reza Rezaee krevd et prøveprosjekt med sharia-domstoler i familiesaker. APs Yousef Gilani, SVs Akhtar Chaudry og Høyres Afshan Rafiq gikk i 2006 sammen om å kreve at muslimer fikk fri med betaling for feire sine høytidsdager. Og i 2010 foreslo Abid Q, Raja (V), daværende statssekretær i Justisdepartementet, at muslimer skulle kunne sverge på Koranen i norske rettssaler.

Samtidig tilkjennegav det islamske miljøet sin mangfoldighet. Det Islamske Nettverk ble stiftet i 2008. Det la ut holdninger på YouTube, da lederen, Fahad Qureshi, holdt tale på nettverket under en «fredskonferanse» i Oslo i 2013. Nesten alle de ca. 1500 unge norske mennene som deltok, rakte opp hånden da Qureshi spurte om de var for at utro unge kvinner skulle steines til døde.

Politikere og en del media (MSM) hadde lenge avvist at radikal islam var et problem i Norge. Det ble vanskeligere etter at norske muslimer begikk terrorhandlinger. Hassan Dhuhulow fra Larvik var med på å skyte 67 mennesker på et kjøpesenter i Nairobi.

Familiefaren Burfhan Ahmed Abdule fra Halden som tok med seg åtte i døden i Somalia. Norske fremmedkrigere sluttet seg til IS og bestialiteter som dette terrornettverket begikk i Midt-Østen.

Den første moskeén ble etablert i 1974. I dag er det moskeér i nesten ethvert tettsted over hele landet. Her dyrker fredelige muslimer sin religion. Men i noen gudshus radikaliseres ungdom med islams politiske holdninger; islamismen. Målet er en paradisisk tilstand - kalifatet - ved å bruke alle voldelige og demokratiske midler. Et genuint harmonisk og rettferdig islamsk samfunn som gir hele menneskeheten det gode liv alle drømmer om.

Kilder

-Professor og forsker Terje Tvedt (UiO/UiB); Det internasjonale gjennombruddet, Dreyer 2017.

-Professor Øystein Sørensen (UiO); Drømmen om det fullkomne samfunn; fire totalitære ideologier - én totalitær mentalitet, Aschehoug 2011

-Sayyid Qutb (1906-1966); Milepæler, L.S.P. Forlag, 2004 (førende ideolog for Det muslimske brorskap)