Bergeløkka for hele kommunen

Av
DEL

LeserbrevHvis ett felleskap som skal ta en viktig avgjørelse, det være seg i hvilken som helst sak, bør jo det viktigste overordnede målet være å tilfredstille  en størst mulig del av befolkningen.

  Forrige gang det var folkemøte i sliperiet åpnet ordføreren med å si at:... «et nytt togtilbud ville være ett stort løft for Larvik sentrum...» (ikke ordrett gjengitt, men med denne betydningen.)  Jeg kjente kjente umiddelbart at det begynte å koke i hodet. Jeg og alle vi andre som bor mer perifert i kommunen, er tydeligvis glemt, eller er ikke så viktige i denne sammenhengen. Det er helt tydelig at det er pendlere fra  sentrum som skal ha all fokus. Det burde jo være ett mål at distriktets bilpendlende beboere ble «lokket» til å ta toget ,istedenfor å bare kjøre bil direkte til bestemmelsesstedet. Først da kan man vel regne med å få den økningen i antall togreisende som Bane Nor kalkulerer med.

 Bergeløkka har store arealer for parkering. I tillegg ligger det jo midt i trafikknutepunktet på Farriseidet med rask og effektiv trafikkavvikling.  Dette i sterk kontrast til Kongegata  og Indre Havn. Hvordan skal det gå i rushtrafikken oppi  den bratte Kongegata vinterstid , med snø og gode greier! Alle som kan gå eller sykle til Kongegata (eller indre havn for den del), kan vel like gjerne gå eller sykle til Bergeløkka. Noen vil få litt kortere vei, andre litt lenger.

 At Høiseth og andre nevner med at Bergeløkka er teknisk svært vanskelig å bygge, og sikkert dermed også dyrere, bør være uvedkommende for  Larvik Kommune og ikke ett argument som kommunen skal trekke fram. Det er jo ikke kommunekassa som skal belastes!  Vi må bestille det som er best for oss av Bane Nor. Alle verdiene som må kompenseres ved rivning av bygningsmasse ved Kongegatealternativet, er dårlig ressursutnyttelse, og  vil helt sikkert kunne dekke opp for  merkostnadene for ekstra grunnarbeid på Bergeløkka. 

Uansett plassering bør Larvik kommune være en pådriver for å få på plass en effektiv inn og ut transport til togstasjonen. F.eks med elektriske busser  som kun «sirkulerer» til og fra stasjonen. Dette burde jo egentlig vært en del av togbilletten, og så kunne vi som bor i distriktene fått en gratis plass å satt fra seg bilen på. Dette ville vært god "fordelingspolitikk" slik at ikke bare er  de aller mest «stasjonsnære» som får alle fordeler. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags