En historisk mulighet for sentrum!

HISTORISK MULIGHET: Høyre ønsker den nye jernbanestasjon til Kongegata og ser en historisk mulighet for byutvikling, revitalisering og vekst i sentrum, skriver Birgitee Gulla Løken

HISTORISK MULIGHET: Høyre ønsker den nye jernbanestasjon til Kongegata og ser en historisk mulighet for byutvikling, revitalisering og vekst i sentrum, skriver Birgitee Gulla Løken

Av
DEL

LeserbrevHøyre ønsker den nye jernbanestasjon til Kongegata og ser en historisk mulighet for byutvikling, revitalisering og vekst i sentrum.

En stasjon virker som et fluepapir på investeringer og et stort kollektivknutepunkt - midt i by'n - vil sørge for en jevn tilførsel av folk fra både bane og buss, i gangavstand fra butikker, kafeer og restauranter. Tenk hvilken betydning det vil ha for næringsdrivende i Larvik by!

Nå vil ikke Høyre underslå det faktum at en stasjon i Kongegata vil innebære store ulemper for mange i byggeperioden. Berørte næringsdrivende og privatpersoner må ivaretas på en god måte. Næringslivet, Bane NOR, Larvik by og kommunen må sammen finne løsninger for butikker som blir rammet, som flytting til midlertidige, attraktive lokaler, og andre avbøtende tiltak som virkelig monner.

Men selv om arbeidene knyttet til Kongegata-alternativet i dag fortoner seg dramatiske utgjør den en relativt sett begrenset tidsperiode sett i forhold til stasjonens levetid. Dagens stasjon har stått siden 1881! Det setter ting i perspektiv.

Det er heller ikke slik at sentrum vil være en eneste stor byggegrop mens det pågår. Det skal graves trinnvis – noe som vil gjøre sentrum tilgjengelig også i byggeperioden.

Dette er en stor og viktig debatt, og den er ikke enkel – samtidig er det helt nødvendig å nå treffe en beslutning for å utvikle Larvik.

Det som gjør dette ekstra krevende, politisk, er at vi får ulempene først og gevinsten til slutt. Men de som for noen år siden måtte ta taxi, eller bære kofferten gjennom Oslo by i sludd og slaps, fra Vestbanen til Østbanen tenker ikke i dag på den byggegropa som var i Karl Johan mens det sto på.

Det har vært en lang prosess og det er helt nødvendig å komme videre. Uvisshet om hvor den nye stasjonen skal ligge, og hvor traseen skal gå, legger lokk på investeringer og byutvikling. Det er ikke bra for Larvik!

Høringsperioden må selvfølgelig brukes til å få frem ulempene ved en stasjon i Kongegata, men det viktig at også fordelene kommer frem.

Birgitte Gulla Løken

Folkevalgt

Larvik Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags