Jeg går for gull!

TO MULIGHETER: Velg mellom de to aktuelle alternativene, Høy løsning indre havn eller Kongegata! skriver Odd Sverre Kolstad.

TO MULIGHETER: Velg mellom de to aktuelle alternativene, Høy løsning indre havn eller Kongegata! skriver Odd Sverre Kolstad.

Av
DEL

LeserbrevJeg hiver meg på i debatten om plassering av ny jernbanestasjon i Larvik. Og jeg sier det med én gang: jeg går for gull! Mitt innlegg blir ikke så saklig og grundig som Arne Høgstedts (som altså er den som sier at Høy løsning i indre havn er gull).

Som han, anbefaler jeg alle, og spesielt politikerne som skal ta det vanskelige valget, å lese gjennom konsekvensutredninger og mulighetsstudier som er utarbeidet av uhildede konsulenter (eksperter) som ikke har annen agenda enn å finne den beste løsningen basert på det foreliggende faktagrunnlaget. Samtidig må vi ikke se oss blinde på mulighetsstudiene, de kan virke voldsomme, men huske på at det er kommunen «som bestemmer hvordan arealene rundt stasjonen skal utformes og hva som skal bygges ut».

Hvilke agendaer vi andre har kan vi bare spekulere i. En høy løsning i indre havn vil fjerne den barrieren de nåværende sporene lager, den vil, tvert imot det mange hevder, åpne byen mot fjorden. Løsningen vil rydde opp i indre havn, den vil løfte stasjonsområdet som har ligget der i alle år og stengt byen fra fjorden, opp, opp fra bakken, opp i en ny og fantastisk dimensjon. Men den vil også sette opp en ny og annerledes barriere. Den nye og annerledes barrieren vi ta noe av utsikten mot fjorden fra noen av beboerne i den nedre delen av byen, for eksempel fra de som har sikret seg leilighet i det nye Grandkvartalet. Finnes det politikere som har en skjult agenda i den retningen, må de straks melde seg inhabile. På den annen side vil de få en fantastisk utsikt mot et stykke ingeniørkunst som vil sette Larvik på plusskartet, og mot en ny bydel som yrer av liv.

Klarer vi å sette denne barrieren opp mot den barrieren Kongegata-løsningen vil skape? Kongegata-løsningen vil i alle fall dele deler av byen i to. Og følgene er mye mer alvorlig for mange flere mennesker. Fire ganger så mange bygninger vil måtte rives, folk må flytte, legge ned forretningsvirksomhet, lide tap både under og etter anleggsperioden.

Til dere som heier på Bergeløkka. Bergeløkka er utredet som uaktuell. Faktagrunnlaget finnes på Bane Nors hjemmesider. Plassproblemer, grunnforhold og ikke minst: Bøkeskogen står i fare for å bli skadet hvis grunnvannstanden blir senket som følge av en kulvert under Bøkeskogen. Ikke aktuelt, punktum. Velg mellom de to aktuelle alternativene, Høy løsning indre havn eller Kongegata!

Det kunne forresten vært interessant å sett hvordan Åke Berg hadde fremstilt konsekvensene hvis han hadde gått inn for Indre havn! 

Odd Sverre Kolstad

Førstelektor, Universitetet i Sørøst-Norge

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags