1800-tallsmentalitet kan ikke styre jernbanen inn i fremtiden

Av
DEL

LeserbrevVerken motorvei, flyplass eller havn er plassert i sentrum.

Når man på 1800-tallet bygde disse i sentrum var det mange færre som bodde i kommunen. Transport med motorkjøretøy var uvanlig og mengden med gods og passasjerer mye mindre enn i dag. Etter hvert ble det klart for de fleste at det å ha gjennomgangs trafikk på veier gjennom byer innebærer kø problemer og dårlig luft.

For at byene skal bli levelige må gjennomgangs trafikk ut av sentrum ellers blir de kvalt og ufremkommelige. Høyhastighets tog er bra, men hvis de skal kunne konkurrere med andre transportformer må både pris og kvalitet være konkurransedyktige. Jo flere ganger et høyhastighetstog stopper jo lengre tid bruker det. Dette vil medføre forringet konkurransekraft.

Jo færre stasjoner jo raskere kommer toget fram. Derfor trenger vi bare en felles stasjon for Larvik og Sandefjord.

Det viktigste er tilgjengelighet. Idag og i fremtiden må alle ta seg til stasjonen på et eller annet vis. Privat bil og buss er de vanligste måtene i dag.

Hvis vi ser på båttrafikken og lasting av båter i havnene i dag blir alt gods alt transportert i containere. Fremtidens persontransport kan også «containeriseres» ved at autonome kjøretøy eller droner henter deg hjemme, for å så kjøre om bord på toget og av fra toget og så til den reisendes destinasjon uten å bytte sete. Også frakt vil kunne transporteres på samme måte.

Denne muligheten vil være låst hvis stasjonen er i sentrum. Frem til nye transport tjenester utvikles må man sørge for at stasjonen har utviklingsmuligheter. Derfor må det bygges en stasjon midt imellom Larvik og Sandefjord.

En stasjon er også billigere å bygge enn 2 stasjoner. Tilbringer trafikk kan gå i eksisterende sportrasé. Banen vil gå fra Larvik til ny stasjon til Sandefjord og til Sandefjord lufthavn og vice versa. Reisende her imellom trenger ikke hurtigtog da strekningen er kort.

Hvis jernbanen skal være attraktiv i fremtiden må ikke foreldet tankegang begrense dens muligheter til å overleve.

En jernbane stasjon er en investering for fremtiden og perspektivet for hvilke behov den skal dekke om 100–200 år må være førende ved plassering og utforming!

Med en stasjon midt imellom Larvik og Sandefjord vil den om 100 år kunne ligge i sentrum av et sammenvokst Larvik/Sandefjord.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags