Ny trasé for toget gjennom / under Larvik

Av
DEL

MeningerKjære lokalpolitikere ikke raser Larvik sentrum og bygningene rundt Torget, når dere vil ha ny togstasjon i Kongegata. Dette vil medføre ei stor   grøft/byggeplass midt i sentrum gjennom ett område med bare blåleire.

Ta turen til området utenfor Felumb-bygget og se oppmerkingen, en blå og hvit stiplet linje i retning 2 og Domusbygget. Ett inngrep som vil rasere boenheter, næring /forretninger og kontor i sentrum.

Dagens Larvik er ikke stillestående og bruk og opplevelse har til alle tider endret seg. Forretninger og serveringssteder kommer og går. I Larvik sentrum er det i de seineste år bygget leilighet hvor vel etablerte familier så vel som enslige finner seg godt til rette. Sentrum vil i framtida få framkomstmidler som ikke forurenser / være helt miljø vennlige og et godt sted å bo.

Hvorfor skal så dere politikere fra de to største partiene gå inn for en rasering i området rundt Torvet: Jugendbygget til Felumb, Torvet 2, Shirmers 1890 bygg samt andre bygg i retning Kongegata stasjon og videre mange bygninger som ble gjenreist etter den store bybrannen på 18 hundre tallet, samt flere leiligheter i området Domusbygget? Alt dette vil medføre at sentrum blir en stor byggegrøft/anleggsområde i minst 3 til 5 år fra oppstart til jernbanen kan passere under Torvet. Det vil det bli omkjøringer og stengte gater som fører til at forretninger legges ned og huseierne får ikke leietakere

(se ØP 25/7) Gårdeier, forretningsdrivere samt annen er avhengig av at besøkende til sentrum finner P-passer i gangavstand for å bruke sentrum og områdene rundt Torvet.

Jeg drev forretning i Larvik sentrum da Kongegata ble fornyet med kloakk/vannrør og nytt dekke. Det var et par år som gikk utover kunden og ikke minst vi som drev handel i gata. 

Mye kan sikkert sies om det omkjørings systemet som vil komme når det graves i Sentrum for å få fram ett dobbelt spor for jernbanen. Omkjøring i Herregårdsbakken og Mesterfjellveien når Kongegata vil bli stengt i byggeperiode for ny Larvik jernbanestasjon.

Har dere tenkt på det, alle dere som går inn for en sentrums Stasjon? Jamfør hva som nå skjer i våre nordlige fylker! Tida er ikke lenger slik den var i 1814.

Hva mener så undertegnede om hvor toget skal går? Jeg mener at toget bør løftes opp og legges på søyler over nåværende linje i en høyde om gjør at toget kommer raskt opp i marsjhastighet for å svinge inn i tunnelen som er bygget. Nåværende Storgate senkes og legges under toglinja mot Mellomdammen til nytt E 18 kryss og bro. Den gamle Larvik Stasjons bygning er/blir fredet og kan være ventehall/museum.

I framtid vi alle ha VY app og Narvesen er jo ikke mer og du tar heisen opp til linjene for av og påstigning ...

En løsning med fjordnær trasse gir plass for en sjøfront med badestrand, serveringssteder og annen frilufts aktivitet. Ikke flere høyhus mot havet. Hva har skjedd med Bølgen? den er borte i alt som er og kommer til å bli bygget rundt den ...

En slik løsning med jernbane som vil komme ut av fjellet ved Herregårdsbakken vi i andre enden av en tunnel gi god mulighet for å kobler på ei toglinje for gods og container trafikk fra Kanalkaia.

Alle er sikkert ikke enige med meg, men velg i alle fall ikke alternativ Kongegata!

PS. Dette innlegg ble kladdet i uka før NSB kom med sitt nye innspill om plassering av Stasjoner i bysentra. Dette til tross velger jeg å bruke det jeg mener som ett innlegg i debatten: Hvor skal ny stasjon i Larvik ligge?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags