Kongegata gir god sentrumsutvikling

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI ØP 17.10.2018 følger Ole Richard Kjendlie opp Terje Svendsens innlegg om stasjonslokalisering. Kjendlie er skeptisk til konsekvensene av Kongegata-alternativet, og avslutter innlegget sitt med å spørre «Hvor ønsker du at Larvik sentrum skal være i fremtiden?» Svaret på det er at sentrum selvfølgelig skal være der det er i dag.

I dag har vi en by som spriker litt mellom sentrum/torget, indre havn med kollektivknutepunkt og Hammerdalen som ligger litt gjemt bak den ugjennomtrengelige jernbanefyllinga. Denne plasseringa gjør det vanskelig å binde sammen de sentrumsnære byområdene på en god måte. For å få en god sentrumsutvikling tror jeg det er viktig at jernbanestasjonen fungerer som et nav som sørger for tilstrømning av folk, utvikling, arbeidsplasser og handel sentralt i byen, uten å være en barriere. Da må stasjonen ligge i Kongegata.

Igjen må det understrekes hvilket perspektiv man må se debatten i. Når det snakkes om byggeperiode på 3-5 år blir det forsvinnende lite målt mot stasjonens levetid på kanskje 100 år, hvis ikke mer.

Kjendlie frykter at eiendomsinvestorer, på grunn av byggeperioden, vil flytte fokus ned til Hammerdalen og at butikker og bedrifter følger etter. Så vidt jeg vet er det ikke regulert til handel i Hammerdalen, så det er derfor ikke rom for den typen virksomhet der i utgangspunktet. Administrasjon og kommunestyre ville neppe tilrettelegge for en storstilt satsning på handel i Hammerdalen, vel vitende om hva det vil medføre for sentrumshandelen.

Nærhet til jernbanestasjon vil tvert imot være svært attraktivt for eiendomsinvestorer i framtida – i Moss hører vi for eksempel at nærhet til kollektivknutepunkt etterspørres i større grad enn parkering. Derfor tviler jeg på at investorer skal vurdere det som veldig attraktivt å flytte virksomhet ut av sentrum, vel vitende om at ved endt byggeperiode har de altså beveget seg vekk fra byens kollektivknutepunkt og andre viktige funksjoner.

Vi må ha større tro på Larvik enn at anleggsarbeid og perioder med stengte lokaler enkelte steder skal utarme hele bysentrum. Tunnelen skal bygges ut trinnvis, ikke som en 500 meter lang byggegrop. Ja, kanskje man får et endret handlemønster i perioder, men når byggeperioden er over har vi en stasjon midt i sentrum, og mange nye tomter i umiddelbar nærhet til byens viktigste kollektivknutepunkt. Det gir et enormt potensial for nye kunder som tidligere ikke gadd å gå fra stasjonen og opp i byen for å handle, men som nå kommer rett inn i hjertet av byen der butikkene ligger. Det kan gi positive ringvirkninger for sentrumshandelen.

Vi har i dag et sentrum som overlever i konkurranse (eller samspill?) med et stort kjøpesenter helt i utkanten av byen, da kan jeg ikke skjønne annet enn at det også vil overleve perioder med anleggsarbeid i enkelte områder. Når anleggsarbeidet er unnagjort har vi altså mulighet til å tegne deler av bykartet på nytt, og tilrettelegge for virksomheter som kanskje ikke har vurdert Larvik som attraktivt nok tidligere på grunn av mangel på viktig infrastruktur med sentral lokalisering. Det vil kunne tiltrekke seg enda flere nye aktører, og da kan ballen virkelig begynne å rulle. Økt attraktivitet gir økt innflytting, vekst i arbeidsplasser og økt handel.
 

Om 30 år, når ny stasjon har fått en del år på baken, tviler jeg på at byens befolkning vil se tilbake på byggeperioden som en katastrofe for Larvik. Det krever en periode med riving og anleggsarbeid, ja, men det tilrettelegger for særs attraktive tomter sentralt i byen, med kort avstand til viktige kollektivknutepunkt og sentrumsfunksjoner. Dette er faktorer som bidrar til å øke verdien for investorer. Videre får vi fjerna toglinja som fungerer som en barriere mellom indre havn/Hammerdalen og sentrum, og vi får en smidigere sammenheng mellom de sentrumsnære bydelene.

Velger man Kongegata tror jeg man kommer til å huske det som et modig valg som virkelig satte fart på sentrumsutviklinga og ga byen et realt løft.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags