Er det Larvik som er viktig for Bane Nor, eller er det Bane Nor som er viktig for Larvik?

Av
DEL

LeserbrevDe siste månedene har vi med jevne mellomrom kunnet lese om grupperinger som har hatt sitt syn på trasévalgene. Spekteret har vært nokså vidt, alt fra bønder i Tjølling som på egenhånd hjemme på kjøkkenbordet har regnet seg frem til helt andre resultater enn fagmiljøene, til Lett-Tak på Hegdal som tviler på at man kan bygge en bro over bygget deres i det 21. århundre, mens andre igjen har vært bekymret for bekkeløpet på eiendommen sin.

Den mektige steinindustrien har mobilisert og hauset opp sikkerhetsavstander og problemstillinger som ingen har sett maken til, ennå fylkesveiene har gått få meter fra bruddene i årtier. Pussig nok er det samme selskap som eier både nevnte steinbrudd og Lett-tak på Hegdal. Det er flott at folk og institusjoner engasjerer seg.

De fleste oppegående mennesker i Larvik forstår nok imidlertid at de synspunktene og problemstillingene disse grupperingene har fremsatt, i stor grad er vikarierende argumenter for at disse ikke ønsker å bli berørt av dobbeltspor som grunneier eller nabo. De ønsker dobbeltsporet et annet sted, og ser håper at noen andre blir berørt i stedet.

Når man leser Rådmannens begrunnelse for innstilling om Verningenkorridoren er det svært overraskende å se at de nevnte utspillene - som utvilsomt er basert på vikarierende argumenter, helt ukritisk er tatt inn som en del Rådmannens begrunnelse. Har Rådmannen virkelig latt seg lede av disse lettbeinte utspillene? Alle vet at det må knuses noen egg for å lage omelett.

Det som derimot fremstår som ennå mer uforståelig er mangelen på utredning av de de etterfølgende konsekvensene av å innstille på Verningen som trasévalg. Rådmannen innstiller på det alternativet som ligger på øverste hylle, altså det dyreste alternativet, og det alternativet som Bane Nor vil fremme innsigelser mot. Hva vil skje dersom Larviks politikere følger Rådmannens innstilling om Verningen-korridoren?

• Planprosessen stopper helt opp og vil gå over i en årelang prosess med mekling i ulike instanser, nye konsekvensutredninger osv.
• Andre etapper i jernbanesatsingen vil bli tidsmessig prioritert fremfor dobbeltspor Sandefjord-Larvik.
• Økt byggekostnad i kombinasjon med beskjedent passasjer/inntjeningsgrunnlag sør for Sandefjord kan føre til at dobbeltspor Sandefjord-Larvik aldri blir prioritert.
• Hvordan vil all denne usikkerheten påvirke Larvik som by og kommune?

Det er vel et betimelig spørsmål for Larviks politikere å spørre seg; Hvem er viktig for Hvem? Er det Bane Nor som er viktig for Larvik, eller er det Larvik som er viktig for Bane Nor?

Dersom Larviks politikere løfter blikket fra egen navle og ser realitetene, så er det vel liten tvil om at dobbeltspor til Larvik, et av de aller ytterste bena i Intercity-triangelet, den siste byen i Vestfold, ikke er avgjørende for Bane Nor. Er da Larvik kommune tjent med å ønske seg det dyreste, det vanskeligste og mest usannsynlige alternativet for Bane Nor, og risikere at hele dobbeltsporutbyggingen flopper eller settes på vent i overskuelig fremtid?

Er Larvik kommune med de næringsdrivende, sentrum, arbeidsplasser, alle berørte boliger og alle enkeltmenneskene, tjent med å ha en årelang usikkerhet om trasévalg? I hvilken grad har Rådmannen utredet alle disse negative konsekvensene en slik årelang usikkerhet og klam hånd medfører for alle berørt?

Eller er Larvik kommune best tjent med å spille på lag med Bane Nor, velge Stålaker Øst, komme i gang med videre planprosess og beholde sin plass i køen på lik linje med Sandefjord?

Lykke til med den forestående beslutningen i Larvik!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags