Kongegata stasjon - en stasjon for hele Larvik kommune

AP: På medlemsmøtet i Larvik Ap ble det et klart flertall for stasjon i Kongegata.

AP: På medlemsmøtet i Larvik Ap ble det et klart flertall for stasjon i Kongegata. Foto:

Av
DEL

MeningerKongegata stasjon er en stasjon for hele Larvik kommune. Den gjør det mulig for det store antall mennesker som bor i sentrum, å sykle eller gå til stasjonen, samtidig som de som bor lang unna kan kjøre til stasjonen og parkere i nærheten. Det er en stor fordel at et stor antall mennesker kan gå, sykle eller ta buss og dermed bidra til en bedre klima og ikke minst er det god folkehelse å stimulere gå/sykkel aktivitet.

«Det er åpenbart at det er i byene den største klimaeffekten kan hentes ut ved at det legges til rette for at familier kan velge kollektiv, sykkel og gange» uttalte statssekretær i samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, til Aftenposten 25.juli i år.

Larvik Arbeider parti har i medlemsmøte 20. juni valgt Kongegata med et klart flertall blant medlemmene. Prosessen har vært lang. Det har vært folkemøter i regi av Bane Nor og Larvik kommune hadde også i januar en offentlig presentasjon med konsekvens analyse for begge alternativer, Indre Havn og Kongegata. Larvik AP har i tillegg holdt medlemsmøter der tema har vært trasé og plassering av togstasjon i Larvik.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på prosessen som har ført til alternativet AP går for nå.

Det er helt normalt og innenfor demokratiske rammer å ta kontakt med andre partier som også har funnet frem til samme alternativ og presentere dette for befolkningen. Det er nettopp klare og tydelige standpunkter velgere og næringslivet etterspør. Det er også en sterk prestasjon å kunne enes mellom partier på tvers av ideologien, når slike store saker oppstår. Fjordby visjonen står fast, og det er når partiene går sammen og enes om en visjon at gode løsninger oppnås til beste for byen.

Når det gjelder pris mellom Kongegata og Indre Havn er forskjellen i pris langt lavere når en tar i betraktning kostnadene knyttet til kortere reisetid, byggekostnader der man slipper bus for tog, og det større potensiale for byutvikling som Kongegata har i forhold til Indre Havn.

Det er i løpet av sommeren blitt utgitt en rapport om teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet som for tiden er på høring. Jernbane direktøren har uttalt at det ikke finnes penger til alt. Dette skaper naturlig nok usikkerhet. Samtidig sier statssekretær i samferdselsdepartementet «Regjering står fast på hovedmålet om at InterCity skal knytte byene sammen og at jernbanestasjonene skal være inne i byene»,  ref. Aftenpostens artikkel fra 25.juli i år.

Når det gjelder valg av et tredje alternativ eller utsettelse er ikke dette aktuelt. Et klart flertall av våre medlemmer stemte imot. En tredje alternativ vil medføre oppstart av ny planprosess som må følge visse retningslinjer, noe som medfører at det vil ta lenger tid enn ett år.

Tilhengere at en tredje alternativ har ikke presentert hvordan midlene til å betale utredningen skal skaffes. Utredningsprosjektet som Bane Nor har hatt ansvar for er nå utført, og de økonomiske rammene til planlegging er mest sannsynlig er brukt opp. Hvis Bane Nor skal utføre enda en utredning må midlene skaffes. Det er ikke en selvfølge at midlene skal tildeles en ny utredning istedenfor å velge anbefalt løsning fra Bane NOR, dvs. Indre Havn.  Det er viktig å være klar over at valg av en tredje alternativ kan bety valg av Indre Havn. 

Nå når partiet har endelig har tatt sitt valg, ønsker vi først og fremst at Inter City blir en realitet. Det er nå vi må se fremtidens muligheter og legge til rette for det .  En ny Intercity er viktig for byens vekstkraft. En ny og moderne jernbane gjør det enda mer attraktivt å bo og drive næringsaktivitet.

Tog transport er et meget effektiv transport tiltak og viktig klima tiltak. Vi er allerede sent ute med å etablere en effektiv tog transport. Vi tar ungdoms protester og klima saken på alvor. Derfor kan vi ikke utsette et så effektiv tiltak for en bedre klima lenger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags