Gå til sidens hovedinnhold

Larvik trenger en NY stasjonsløsning

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bane NOR legger i løpet av desember frem sine anbefalinger for fremtidig stasjonsløsning for Larvik. Det kan virke uoverkommelig for enhver som vil bidra med nye opplysninger eller perspektiver når en skal sette seg inn i de omfattende konsekvensutredninger og samfunnsøkonomiske analyser som ligger til grunn for Bane NOR sine valg. Det sier seg selv at denne skuta, for ikke å si toget, er tung å snu.

Det som virker brakt på det rene, er at stasjonsutvikling i Kongegata vil få større negative konsekvenser i byggefasen enn utvikling i Indre havn. På den annen side hevdes det at de positive samfunnsøkonomiske effektene av prosjektet vil være langt større med Kongegataalternativet enn med stasjon i Indre havn. Spørsmålet er altså: Er det verdt det? Min påstand er at svaret er et ubetinget JA!

 

En stasjon i Kongegata vil frigjøre helt nye, strategiske sentrumsarealer og dermed redusere presset på havnefronten, hvor de flotte og inkluderende offentlige rommene ellers måtte vike. Hvem ville ikke like å se amfiet Langestrand, Bøkeskogen og sentrum knyttet sømløst sammen - på tvers av Hammerdalen med fjorden som felles scene? Hvem ville ikke ønske å se Storgata på ny knytte seg til sjøen, Hammerdalen gro opp som regionalt innovasjonssenter hvor nyindustriell og kulturell virksomhet blomstrer - og torget gjenoppstå som nav mellom by og land, fjord og mark ?

Jeg vil bli gammel i en by som valgte med både hjertet OG hjernen, som valgte en ny og inspirerende retning fremfor mer av det samme, som valgte å underordne stasjonen - og heller løfte frem de unike egenskapene Larvik besitter og la dem spille sammen!

Dårlige byplaner kan til en viss grad reddes av gode enkeltprosjekter, men Larvik bys utvikling er for viktig til å settes på spill ved å sementere den nåværende splittelsen mellom øst og vest - by og fjord. Stasjon i Kongegata er en god plan, som åpner for helt nye muligheter for Larvik de neste 100 årene! La oss fra nå være tydelige i vår byvisjon og heller diskutere valg av korridor inn til byen! Det valget er mye vanskeligere.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.