Uforutsigbart om Valby barnehage

Av
DEL

Leserbrev
Rådmannen har foreslått å legge ned Valby barnehage fra 1. august 2021. Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet har forsøkt å «sukre pillen» med et tillegg om at «Den demografiske utviklinga i området skal utredes før avvikling». Barnehagen ligger tett inntil det nye Guriskogen boligfelt som er nå klar for utbygging med over 100 boenheter.

I forbindelse med reguleringsplanen skriver rådmannen at: «Områdets beliggenhet og barnevennlige omgivelser tilsier at det her vil komme mange unge familier med barn. For eldre kan det bli litt upraktisk med lang vei til butikker og få tilbud om aktivitet i nærområdet etc. Område vil således kunne gi mange barn til både barnehage og barneskole i flere år framover.»

I 2021 vil ikke området være ferdig utbygd. Et vedtak som foreslått av Ap/H/Sp vil også virke svært negativt for å tiltrekke barnefamilier til området da en ikke vet om det vil være barnehage eller ikke der.

Området bør få etablert seg ordentlig før en foretar en evaluering av demografien, slik en kan få et reelt bilde av om rådmannens forventning om at området vil gi mange barn til barnehagen stemmer.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags