Nok er nok – tid for endring

Av
DEL

MeningerOm få dager skal det stemmes over hvem som skal ha makta de neste 4 årene i Larvik kommune. Realiteten etter 8 år med Ap ved makta er en kommune som har rast på kommunebarometeret i 2018, store unødvendige låneopptak er gjennomført, og en kommune som hadde et stort driftsunderskudd i 2018. 2018 var også det første året som en ny storkommune, hvor alt skulle bli så «meget bedre ...» Fakta forteller oss noe annet. I tillegg har vi hatt tilsynssak etter tilsynssak fra fylkesmannen. Slik kan det ikke fortsette. Vi står i fare for igjen å bli en ROBEK kommune, slik det ble når H hadde makta før Ap. Dessverre har begge blokkene bevist at de ikke er kvalifisert til å bringe og lede Larvik til å bli en av de beste kommunene i Norge. Den beste kommunen å drive næring i, fordi vi trenger inntektene. Den beste kommunen å bo, leve og virke i, fordi attraktivitet tiltrekker flere innbyggere.

BedreLarvik ønsker ikke vindmøller, bompenger, eiendomsskatt, eller container- og fjerntog støyende gjennom Larvik sentrum til alle døgnets tider. Kongegataønsket til H og Ap med å erstatte mennesker og boliger med jernbanespor midt i- og åpent i en by er ikke klok byutvikling. Signaler fra sentralt hold er tydelige på at det skal tas langt større hensyn til kostnadene, slik at Kongegata kommer neppe aldri til å bli realisert, uansett hvor mye «Inter-city kameratene» lokalt i H og Ap er enige, eller et flertall i kommunestyret før kommunevalget den 9.9.2019 har støttet dette. BedreLarvik vil ha et tredje alternativ på banen. Et tredje alternativ mener vi vil bli realisert nettopp pga. kravet om gunstigere totalkostnad og kortere reisetid. Vår foreslåtte løsning Bergeløkka, alternativt Bommestad, vil innfri alle krav og tjene alle innbyggere i vår kommune best. (Prosjektleder i BaneNOR, som talte varmt for- og argumenterte for krav om sentrumsnærhet, har for øvrig sagt opp sin stilling.)

Nye koster bedre heter det seg. En kommune har både en administrativ og politisk ledelse. I tillegg til at vi i BedreLarvik ønsker en ny politisk ledelse med oss selv i ledelsen, ønsker vi også en ny administrativ ledelse. Vår nåværende rådmann oppnår pensjonsalderen sommeren 2020 og vi ønsker at prosessen med å erstatte ham starter opp rett etter valget. Vår nåværende rådmannen, med over 20 år fartstid i Larvik kommune, må også ta mye av ansvaret for en kommune som ikke leverer. Feilansettelser i NAV, kvaliteten på tjenestene, forskjellsbehandling, de ansattes arbeidsforhold, stigende sykefravær og en bygningsmasse som «råtner på rot» er også rådmannens ansvar. Det starter på toppen og BedreLarvik vil ha et rådmannsskifte. Ny rådmann vil vi ha på plass sommeren 2020. Med en ny rådmann og en ny politisk ledelse mener vi forutsetningene for å skape en ny kultur, samspill og dialog innbyggere-kommune og politikere, samt det å skape en bedre fremtid sammen, kan realiseres.

De siste ukene har vi vært vitne til, bla. i ØP, hvordan Larvik H- og Ap debatterer og anklager hverandre om hvem som har skyld i krise etter krise og manglende måloppnåelse. Det er et underlig skue å registrere partiers valgflesk og løfter om at «nå», bare disse partiene igjen får tillit og din stemme den 9.9.2019, skal de levere og få det til. Når de ikke har klart å levere på 8 år, skal de da klare det innen 12 år? 

BedreLarvik vil sette en ny standard på hvordan en kommune ledes og styres. Vi er et tverrpolitisk og rent saksparti som ikke bundet til en sentral partiideologi, men jobber utelukkendevtil det beste for kommunens innbyggere. Vi vil stå for en åpen og ærlig politikk med et økonomisk forbruk som setter tæring etter næring. Inntektene må opp gjennom å bli best på tilrettelegging for verdiskapning, næring, utvikling og bostedsattraktivitet. Vi vil legge til rette for bedring av folkehelse, helsefremmende arbeid og trygg alderdom. Larvik har alle forutsetninger for å bli best.

I kommunevalget 2015 var det mindre enn 60 % av innbyggerne i Larvik som benyttet retten og muligheten til å stemme. Din stemme betyr mye og kan alene være avgjørende for hva slags politisk ledelse og hvordan vi utvikler Larvik de neste årene. «Sofavelgerne» utgjør til sammen det største partiet – så stem den 9.9.2019! Din stemme er viktig for oss.

Igjen, det er opp til den administrative- og kommunale ledelsen, som den politiske ledelsen å levere. Det er på høy tid med endring og å levere! En stemme til Ap, H eller støttepartier med nær tilknytning til disse to partiene, kommer ikke til å forandre noe i Larvik til det bedre. Til det stikker fartstid, kameraderiet og båndene på tvers av disse blokkene altfor dypt. Det har vi vært vitne til gang på gang, lokalt som nasjonalt. Derfor; stem på BedreLarvik for en bedre fremtid sammen. Stem Ap og H og deres støttepartier ut – stem på BedreLarvik. Nok er nok – tid for endring! På forhånd tusen takk for tilliten og at du stemte! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags