Bom og treff

Av
DEL

LeserbrevVi hører at bompenger er ille: flat avgift og veldig usosialt, sier FrP. I Larvik har vi enda ikke den største debatten før vi eventuelt får ei såkalt byvekstpakke, som kommunen prøver å få. Når det nå enkelte steder koker med bompengeaksjoner, har det fått FrP som regjeringsparti, til å gå av skaftet. På 5 år er bompengeavgiften i sum øka med 3 milliarder og FrP i de sentrale statsrådspostene. Dette greier ikke FrP å komme i fra - med snakk!

Men andre «flate», og dermed usosiale, avgifter har øka uten at regjeringskrise er nevnt. Det gjelder også for oss lokalt. I 2015 øka elavgiften med 640 millioner, i 2016 med 890 mill og nedsatt i 2019 med 650 mill. Altså på 3 år øka elavgiften med ca 900 millioner, «flatt». I to runder er den lave momssatsen øka med 1350 millioner (bl a på kollektivtrafikk og reiseliv). I regjeringsperioden til H/FrP er økningen i «flate» avgifter på ca 5,25 milliarder.

Men blinken treffes på andre områder. I 2015 blei formuesskatten redusert med 2 700 millioner, i 2016 med 390 mill, i 2017 med 280 mill, i 2018 med 765 mill og i 2019 med 690 millioner. Til sammen i regjeringsperioden en formuesskattelette på 4 800 millioner (som C I Hagen liker å kalle slike høye tall). Veldig treffsikkert - ikke veldig «flatt»!

Og da skal jeg ikke nevne de andre treffsikre reduksjonene og nedskjæringene fra regjeringa i arbeidsavklaringspenger, bostøtteordningen, overgangsstønad for enslige foreldre, barnetillegg for uføre, bostøtte, rettshjelptiltak, skatt på sluttvederlagsordningen, barnetrygd innarbeida i sosialhjelpa, pendlerfradrag - og andre ordninger som er treffsikre. De treffer de som sitter nederst ved bordet! Og nå har vel åsså V og KrF ansvar for dette?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags