God stemning i Larvik!

Av
DEL

MeningerPV arkitekter lar seg begeistre av de tre samarbeidspartiene som skal regjere i Larvik de neste fire årene. Det er oppløftende å lese om deres felles prosjekt MIDTPUNKT Larvik og de overordnede visjonene de har lagt til grunn for kommende periode.

I PV arkitekter er vi fjorten ansatte med ulik politisk bakgrunn og forankring, men like fullt applauderer vi alle evnen til å samarbeide og fokusere på de hovedgrepene man er enige om, og vi respekterer at man har ulike politiske programmer som gjør at man nødvendigvis vil måtte bli uenige under marsjen.

Slik er hverdagen, men klarer man å holde fast på det store langsiktige hovedkonseptet tror vi at Larvik kommune går fire gode år i møte. Tenk om man også kunne fått med opposisjonen om de felles store linjene og oppgavene, slik at man fremover får gode diskusjoner som baseres på kunnskap og respekt, med et felles mål om å sammen finne de gode løsningene for Larvik? Da kan vi skape forandring!

Vi i PV arkitekter skal etter beste evne bidra aktivt til at larvikssamfunnet utvikler seg positivt fremover, og blir det MIDTPUNKTET kommunen har potensiale til å bli. Vi skal fortsette å utvikle vår egen bedrift som en positiv bidragsyter til næringsutviklingen i kommunen. Vi skal kjempe for de gode prosjektene som skaper attraktive bomiljø. Vi skal tegne og utvikle arenaer for næringsutvikling. Uten næringsutvikling, ingen byutvikling. Vi skal jobbe sammen med administrasjon og politikere med mål om å oppnå en positiv stedsutvikling.

Vi skal framsnakke. Ja, vi skal utfordre og kanskje av og til provosere. Men dette basert på grundige analyser og forberedelser, slik at færre avgjørelser baseres på synsing og personlige preferanser. Vår rolle som arkitekter og planleggere balanserer hensynet til utbyggers forventninger og mål for prosjektene, med kommunens krav til høyder, uteoppholdsareal, parkering, vern, materialbruk, tetthet etc. Slik vil vår og kommunens rolle alltid være ulik, men i bunn og grunn ønsker vi alle det samme. Å utvikle Larvik!

MIDTPUNKT Larvik er et godt utgangspunkt for å skape positiv utvikling og de tre partiene fortjener litt framsnakk mens de er i startgropen av et langt løp som forhåpentligvis skaper et bedre larvikssamfunn, og som også kanskje kan bidra til et sunnere politisk klima i kommunen vår.

Heia MIDTPUNKT Larvik.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags