Ja, kan vi regne med politikerne de neste årene?

Larvik legevakt

Larvik legevakt Foto:

Av
DEL

MeningerDistriktssjef Trine Hveem i Kreftforeningen har et glimrende og og informativt innlegg i ØP.

Jeg tror dessverre at grunnlaget for å stole på dem ikke er tilstede. Som kreftpasient i 13 år føler jeg at jeg har litt kjøtt på beina for en kommentar.

I Larvik har vi faktisk et et system som til en viss grad fungerer. Vi har en fantastisk kreftkoordinator som vet å ta tak i tingene og vi har en hjemmesykepleie som også gjør en fantastisk jobb under hardt arbeidspress. Jeg har selv samtaler med kreftkoordinator flere ganger i måneden, som medmenneske, som rådgiver og også tildels et bindeledd mellom flere av de tjenester jeg mottar. Jeg er også avhengig av hjemmesykepleie opptil 5 ganger i døgnet.

Senest i fjor kom det varsler om at hjemmetjenestene/hjemmesykepleien måtte belage seg på å måtte spare inn rundt 25 millioner kroner noe som er utrolig provoserende for oss brukere å lese om.

Legevaktordningen fungerer dårlig. Ikke på grunn av de som jobber der, men en underbemanning gjør hele besøket der veldig ofte til et mareritt og jeg føler det er dårlig kommunikasjon mellom legevakt/hjemmesykepleie/akuttmottaket i Tønsberg. Ved store smerteanfall må jeg ofte «sendes» videre til Tønsberg da hjemmesykepleien kun kan medisinere meg opp til et vist punkt og de har heller ikke muligheter for å «overvåke» meg i hjemmet grunnet arbeidspresset de har og sikkerhetsrutiner.

Legevakten i Larvik har flere rom hvor man kan motta øyeblikkelig hjelp/smertebehandling uten at pasienten må sendes til Tønsberg. Ambulansene går i skytteltrafikk og jeg tør påstå at hadde Larvik legevakt blitt rustet opp både på bemanning og ressurser kunne man spart seg for mange av disse turene.

På akuttmottaket i Tønsberg hersker det som regel kaos og ventetiden kan bli lang. Å bli spurt der borte hver gang om høyde/lengde/antall barn etc etc burde være unødvendig, det er hjelp man ønsker så hvorfor ikke få denne hjelpen da uavhengig av ovennevnte gjentatte spørsmål. Å ligge av og til med store smerter i opptil 5-6 timer burde være totalt unødvendig.

Det kan da ikke være så vanskelig å ruste opp Larvik legevakt/sykehus noen hakk slik at mange slipper denne turen til Tønsberg. Det må da være mye rimeligere også. Jeg føler for å sette det på spissen at det eneste legevakten i Larvik kan hjelpe med er noen Paracet og de svært «vanlige folkesykdommene». Hele bygget står jo snart tomt. Hvorfor ?

Digitaliseringen er på full fart også inn i helsevesenet. At det da skal ta 9 timer å sende en telefaks fra legevakten til hjemmesykepleien tyder på lav prioritering når det gjelder å fornye seg og følge teknologien som for lengst er på plass blant annet i privat sektor for lenge siden.

For en som er 100% avhengig av hjemmesykepleie og også opplever akutte situasjoner er det mye å ta tak i for politikere i Larvik. For eksempel, ikke rør hjemmebaserte tjenester. Styrk tilbudet til kronisk syke og kreftpasienter. La Larvik legevakt få den bemanningen de trenger og bruk lokalitetene der mer.

For ordens skyld. Personalet på legevakten er enestående og hjelpsomme mennesker men jeg tør påstå at systemet der kan effektiviseres og fornyes uten at det skal koste de store summene.

Og politikere, hvorfor ikke slå følge med en sykepleier i hjemmetjenesten en dag eller ta en vakt sammen med en av de ansatte på legevakten. Dere har tid til det og det er sikkert lærerikt. En dag uten høye smørbrød klarer dere i tillegg til at dere sparer noen kroner der også.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags