Terningkast 0: Trygghet foran naivitet

Av
DEL

Debatten om helsepersonell skal stå til ansvar for sine grovt uaktsomme handlinger, har ført til at enkelte har tatt til orde for å avvikle reaksjonsformer overfor helsepersonell i sin helhet. Sist ute var Ingebjørn Bleidvin, som i BT gjør dette ved å sitere Helsepersonelloven. Da kan det være en fordel å sitere den riktig.

I dag er strafferammen for helsepersonell, som med forsett eller grov uaktsomheter overtrer bestemmelser i loven, eller i medhold av den, bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Det er en mild reaksjonsform som er lite praktisert.

Hvorfor skal helsepersonell ha mindre ansvar for sine handlinger enn andre yrkesgrupper? Vil yrkessjåfører være så harde dommere over sine egne gjerninger at de ikke trenger straffereaksjoner? Alle personer står til ansvar for sine grovt uaktsomme handlinger som rammer andre, og en rettsstat krever at man har reaksjoner for det.

Det er synd at Bleidvin ikke konsentrerer seg de prinsipielle sidene. Helsesektoren er prisgitt en høy tillit. Men når mennesker kan dø som følge av grov uaktsomhet, uten at dette får noen konsekvenser for de som faktisk har handlet slik, svekker det tilliten til helsetjenestene i Norge.

La det være klinkende klart: dette utspillet handler ikke hverdagslige feil. Helsepersonell gjør så godt de kan i en presset jobbhverdag, og må av og til raske beslutninger. Helsepersonell i Norge gjør en heroisk innsats hver dag.

I fremtiden må vi sikre at pasientsikkerheten blir bedre. Grov uaktsomhet som fører til tap av liv eller betydelig skade, bør innebære et reelt straffeansvar selv innen helsesektoren. Det handler om at mennesker skal føle trygghet på at alvorlige svikt og feil i helsevesenet blir tatt tak i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags