Først av alt er det viktig for meg å understreke at jeg og vi i Arbeiderpartiet anerkjenner og synes det er flott at ansatte uttaler seg om rammevilkårene de arbeider under. Som politikere har vi godt av å få høre hvordan de ansatte oppfatter situasjonen. Vi vil sammen med de ansatte, rådmannen og innbyggerne gjøre det vi kan for å finne gode løsninger for dette tjenesteområdet.

Men samtidig er det nødvendig å komme med noen kommentarer til hvordan andre politikere i Larvik kommunestyre uttaler seg. Slik saken fremstår i avisa, har både Bjarne Steen og Per Manvik uttalt seg i store ord og vendinger. Her har de blant annet beskyldt flertallet for dårlig økonomisk styring og for å sette kommunen i et uføre.

Dette er i og for seg ikke noe nytt. Det som er overraskende i saken er at det er helt opplagt at Steen og Manvik ikke har fulgt med i timen. Larvik kommunes økonomiske situasjon er gjort kjent i flere fora – som formannskapet, en rekke ganger i Helse-og omsorgskomiteen, felles samlinger for alle kommunestyrerepresentanter og senest nå i kommunestyret i september. Et enstemmig kommunestyre (inkludert Manvik og Steen) har gitt Rådmannen i oppdrag om å finne løsninger på de utfordringer vi står ovenfor – både i halvårsrapporten og Rammesaken.

Da saken om den økonomiske situasjonen var oppe til behandling i Kommunestyret hadde ikke en representant på den borgerlige side et konstruktiv forslag til løsninger. Det derimot H/Frp/KrF hadde som forslag i behandlingen av Rammesaken var å gi rådmann i oppdrag å kutte enda mer for å styrke overskuddet med ytterligere 0,7 % i 2019 (Rådmannen har foreslått 0,3 %). Det vil bety nesten 30 millioner kroner mer i overskudd i 2019 – som igjen betyr at de altså mener at Larvik skal bruke 30 millioner mindre til tjenesteyting. Eller er det inntektene som skal økes?

Jeg har påpekt flere ganger og etterspurte i flere omganger fra talerstolen i kommunestyret i september: Hvordan har H/Frp/KrF tenkt å løse dette?

Svaret venter jeg på fortsatt. Jeg ser bare to løsninger på forslaget fra de Borgerlige om ytterligere «sparing». Det er enten ved skjære mer ned på tjenestene eller å øke inntektene raskt. Skal kommunen øke inntektene raskt, så er det kun en farbar vei å gå og det er eiendomsskatt. Men for ordens skyld, eiendomsskatt har jo H/FrP/KrF til gagns påpekt at de ikke vil ha. Så den eneste løsningen H/FrP/KrF sitter igjen med da, er å skyve ansvaret over på Rådmannen. Altså at Rådmannen skal skaffe til veie de 30 millionene som skal brukes til å bygge opp et overskudd. Det betyr kutt på ca. 60 stillinger totalt.

Så da spør jeg videre – hvor skal disse stillingene tas fra? Larvik topper allerede kommunelista for minst brukt pr. innbygger til administrasjon – skal det kuttes her? 

Eller er det oppvekstområdet som må til pers? Et område hvor det er innført normer for bemanning- og pedagogtetthet og det derfor er lite å hente her. Eller skal vi håpe på raushet fra staten?

Det er sånn at de inntektene som Larvik kommune har, er tuftet på en fordelingsnøkkel som er gitt av Regjeringen. Det er Regjeringen om har gitt Larvik kommune de økonomiske rammene som kommunen til enhver tid må forholde seg til. Når Regjeringen strammer inn, gir oss mindre handlingsrom på de rammene som er gitt (bemanningsnorm, lærertetthet osv.), ja da er det ingen annen utvei enn å se på de andre tjenestene kommunen yter. Kom med konstruktive løsningsforslag, Steen og Manvik. Vi er gjerne med på å finne løsninger. Men det å bare skyte fra hofta, tjener ingen.

Sammen med rådmannen og alle ansatte finner vi gode løsninger. Samtidig forstår vi frustrasjonen ute i feltet og vi tar meldingene på alvor. Men slik situasjonen er nå, trenger vi å se på pengebruken på alle områder. Vi kan ikke bruke mer penger enn vi har til rådighet og kommunen er avhengig av god økonomisk styring. 

Det som er helt sikkert er at vi i Arbeiderpartiet vil prioritere forsvarlige tjenester, og gjennom dette sikre våre arbeidstakere så gode arbeidsvilkår som mulig, innenfor de rammene Regjeringen gir kommunen.