Vestfoldbanen vil stå stille to timer 10. oktober

 SV: De jernbaneansattes politiske streik fortjener uansett full støtte og forståelse, skriver artikkelforfatteren.

SV: De jernbaneansattes politiske streik fortjener uansett full støtte og forståelse, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

MeningerSV støtter de jernbaneansattes streik mot EUs 4. jernbanepakke den 10. oktober. Da tar Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund ut alle sine ansatte i en politisk streik.

Alle tog i Norge stopper mellom kl. 12 og 14 den 10.oktober. Det er en politisk kamp mot EUs høyrepolitikk på jernbanesektoren, og til forsvar for de ansatte rettigheter, og for sikkerheten ved togkjøringa i Norge. Det fortjener full støtte fra publikum.

Streiken vil markere at noe alvorlig galt er i ferd med å skje med norsk jernbane. Den Høyre- og Frp-dominerte regjeringa er i gang med å splitte opp hele den norske jernbanen. Ansvaret er nå fordelt på en rekke statlige selskaper som skal kjøpe og selge tjenester av og til hverandre. Forvaltningen av en av de viktigste infrastrukturene våre er blitt fragmentert, og det legges opp til utstrakt anbudsutsetting.

Det engelske selskapet Go Ahead fått i oppgave å kjøre tog på Sørlandsbanen, og for ikke lenge siden ble det bestemt at Svenske Järnvägar skal kjøre på alle skinner nordover (Dovrebanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen osv). Nå står Bergensbanen og pakkene rundt Oslo for tur. SV kan vanskelig tolke anbudsrundene annerledes enn at de ble rigget for å vingeklippe Vy (NSB). En ny rødgrønn regjering vil kunne se på hele jernbanereformen på nytt og ta grep for å få jernbanen bokstavelig talt på skinner igjen. Imidlertid vil regjeringa snart legge fram for Stortinget EUs såkalte fjerde jernbanepakke. Med EUs fjerde jernbanepakke blir det obligatorisk å sette strekninger ut på anbud. EU vil på denne måten binde framtidige regjeringer til å føre høyrepolitikk.

SV vil aldri akseptere at EU hindrer Norge i å gjennomføre en jernbanepolitikk som sikrer gode klimaløsninger, god samfunnsøkonomi og trygge arbeidsplasser. Målet med jernbanepakke 4 er å gjøre det enklere for privat næringsliv å tjene penger på offentlige midler brukt til jernbane. Når selskapene som vinner anbudene skal bruke samme skinner (fra Bane Nor), samme billettsystem (fra ENTUR AS) samme tog (fra Norske Tog AS) osv, så er det bare ett felt selskapene kan konkurrere på: lønns- og arbeidsvilkår og pensjonsrettigheter. De ansatte må betale prisen for høyreregjeringas privatiseringsideologi. Regjeringa foreslår en myndighetsoverføring av sikkerhetsansvar på norsk jernbane til EU-byrået ERA (European Union Agency for Railways).

Dette er etter SVs syn i strid med både EØS-avtalen og Grunnloven fordi en myndighetsoverføring direkte til EU-organet ERA betyr at tvistespørsmål og klagesaker som ikke blir løst av ERA vil bli henvist til EU-domstolen, ikke EFTA-domstolen, som skal ivareta EFTA-landene i EØS sin uavhengighet. Hvis EU og ERA får mer makt over norsk jernbane kan det være et tidsspørsmål før vi får et felles jernbanespråk i Europa. Det vil gjøre det enklere å bruke arbeidskraft med opplæring fra andre land, som kan ansettes i bemanningsselskaper og hentes inn for å jobbe i Norge slik både Vikarbyrådirektivet og Utstasjoneringsdirektivet legger opp til.

Et absolutt minimumskrav fra SV er å kreve stans i alle anbudsutsettelser og utsettelse av vedtak rundt EUs jernbanepakke 4 inntil vi har høstet erfaringer fra de første anbudsutsettingene. De jernbaneansattes politiske streik fortjener uansett full støtte og forståelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags