Legevakten er for alle – men ikke for alt

KLAR FOR SOMMEREN: Legevaktsoverlege Lene Kamilla Heimestøl, til venstre, og avdelingsleder Heidi Guslands forventer nok en hektisk sommer.

KLAR FOR SOMMEREN: Legevaktsoverlege Lene Kamilla Heimestøl, til venstre, og avdelingsleder Heidi Guslands forventer nok en hektisk sommer. Foto:

Av
DEL

MeningerSommeren 2019 nærmer seg, og byen fylles med feriegjester. Samtidig avvikler de fleste av innbyggerne ferie. Larvik legevakt bemanner opp for å sikre at du som pasient får god helsehjelp dersom du blir akutt syk. Legevakten er for alle – men ikke for alt.

Hva er legevakt?

Norske legevakter er en del av den offentlige helsetjenesten. Vårt oppdrag er å sikre at befolkningen får akutt hjelp. På dagtid er det fastlegen du skal gå til – om du da ikke er på ferie langt unna denne. Ved å ringe 116117 kommer du til den legevakten du tilhører – der du oppholder deg.

Vi reguleres av et lovverk som heter «Akuttmedisinforskriften». Denne loven sier at legevakten skal prioritere akutt syke pasienter som ikke kan vente til fastlegens åpningstid. Den beskriver hvordan vi som personell skal være utdannet i å yte akutt helsehjelp, og at vi skal ha mulighet til å utrede og behandle akutte tilstander.

Du vil alltid møte en sykepleier først på legevakta. Sykepleierne bemanner også telefonen, og vi anbefaler at du ringer oss først. I telefonsamtalen vurderes det hvilken hjelp som er den beste for din tilstand. Noen ganger kan det være at vi sørger for at en ambulanse sendes ut – fordi vi frykter at du er alvorlig syk. Andre ganger kan du slippe å møte på legevakten, men få gode råd fra sykepleieren om hvordan håndtere tilstanden hjemme.

Hvordan er vi bemannet?

Legevakten er bemannet med erfarne sykepleiere og leger. Vi har alle opplæring i hvordan yte akutt helsehjelp. Sykepleierne har i tillegg opplæring i vurderingsverktøyet Manchester Triage Scale.

Vi bemanner opp om sommeren for å sikre at befolkningen får den hjelpen de trenger. Likevel kan det oppstå situasjoner hvor ventetiden er lang. Årsaken til dette, kan være at mange trenger rask hjelp samtidig. Noen ganger må legen rykke ut på akuttoppdrag i legevaktbilen, og kun en lege er til stede på legevakten, og da er det redusert legebemanning inne på legevakten.

Hvorfor fastlegen når det er mulig?

Det offentlige helsevesenet er organisert slik at tilstander som kan vente til time hos fastlegen ikke skal behandles på legevakt, men henvises til den enkelte pasients fastlege. Bakgrunnen for dette, er at fastlegen er den som kjenner deg, og som har tilgang til din journal. På fastlegekontoret er det ikke like mye akuttmedisinsk utstyr som på legevakten, men til gjengjeld er det flere muligheter for å gjennomføre grundig utredning og behandling av tilstander som vedvarer over tid.

På legevakten har vi kun legevakts-journalen foran oss. Vi har begrenset antall blodprøver vi kan ta, og legen er ikke den samme fra dag til dag. Mange tilstander krever kjennskap til pasienten og mulighet for en bredere utredning enn vi kan tilby på legevakten.

Forskning har vist at å ha en fast lege som kjenner deg over tid, beskytter deg bedre med tanke på å oppdage farlige sykdommer enn å kunne gå til spesialist når man ønsker det selv. Derfor har politikerne bestemt at helsevesenet skal organiseres med en fastlegeordning – og med legevakt som skal prioritere akutt sykdom. Dette medfører også at legevakta ikke er rustet for å kunne ta imot alle som måtte ønske time kun fordi det er praktisk.

Henvisninger til Tønsberg – og kan jeg dra når jeg selv ønsker det?

Det offentlige helsevesenet er organisert som «førstelinje» og «andrelinje». Fastlegekontor og legevakt er en del av førstelinja, sykehuset en del av andrelinja. Det er kun via transport i ambulanse at pasienter kommer til sykehus uten å først ha fått en henvisning fra fastlege eller legevakt. Eksempler på dette er akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Vi er pålagt å gjøre en vurdering av om vi kan behandle deg trygt selv eller om du har behov for vurdering på sykehus. 90 % av problemstillingene kan og bør behandles i førstelinja. Om du ønsker å få vurdering av spesialist uten å ha henvisning fra førstelinja, må du bruke det private helsetilbudet som for eksempel Volvat.

Hva om jeg ikke er fornøyd med legevakta?

Vi er opptatt av at alle skal kjenne seg forstått og ivaretatt. Om du har noe å klage på, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ved å motta tilbakemeldinger fra misfornøyde pasienter, får vi muligheten til å lære av det som har hendt. Dermed har vi mulighet til å gjøre det bedre neste gang.

Når vi mottar klage, følger vi dette opp med å hente inn uttalelse fra involverte helsepersonell. Du som innklager tilbys så et møte med oss hvor vi går igjennom saken sammen. På Larvik kommune sine nettsider finner du informasjon om legevakta og hvordan du kan klage.

Vi som jobber på Larvik legevakt ønsker med dette alle i kommunen en god sommer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags