Terningkast 0: Uansvarlig kamp for deponi

Av
DEL

Våre stortingspolitikere har ansvaret for vår sikkerhet, men tar de virkelig ansvaret på alvor? Stortinget har overlatt håndteringen av farlig avfall til næringslivet selv, noe vi de siste årene må konstatere at må være en uansvarlig ordning. Saken om et nasjonalt deponi for giftig avfall er i stor grad overlatt til ett selskap, NOAH AS. I denne saken har vi fått følgende opplysninger fra selskapet:

1. NOAH sier de ikke vil etablere seg og et deponi i Grenland, om de ikke har tillit.

2. NOAH selv frykter gassdannelse og hydrogeneksplosjoner i det tenkte deponiet.

3. NOAH har selv uttalt at det vil lekke gift ut av deponiet til Eidangerfjorden.

Hvorfor fortsetter da selskapet sin kamp for deponi i Dalen gruver, slik de presenterer i sitt høringssvar til Ekspertutvalgets fremlagte arbeid?

NOAH vet altså at de vil utsette folk og miljø for giftspredning, kanskje kreftfremkallende eller mulig skade av sentralnervesystemet til folk.

NOAH erkjenner åpent at det de mest frykter er gassdannelse og eksplosjonsfaren i det giftige avfallet, dette ved en mulig hydrogeneksplosjon under Brevik by. Det er ingen tvil om at den vil kunne ta mange liv og kveste langt flere.

NOAH vet at deres ledelse, styre og eier er sterkt mislikt, at det ikke eksisterer tillit til selskapet, og at de ikke er velkommen til Grenland.

Likefullt fortsetter ledelsen i NOAH sin kamp for å få det som de vil ved å presse og true myndighetene. Dette med fortsatt gigantimport av giftig avfall, aktivt motarbeide prosjekter for mulig resirkulering og avfallsminimering. Videre til enhver tid en konstruert krisemaksimering om hva som vil skje hvis de ikke får det som de vil.

At NOAH og deres ledelse mest ønsker å berike seg selv på Vestfold og Telemarks befolknings regning og risiko, er for lengst bekreftet. Denne saken må være et klasseeksempel på hvor uansvarlig, kynisk og grådig det i verste fall kan bli, når politikerne overlater ansvaret til profittjegere. Det er våre folkevalgte ved Ola Elvestuen i spissen som avgjør deponisaken. Er regjeringen for eller imot en hensynsløs hasard med folks liv og helse?

Dette burde ikke være et spørsmål å stille, men etter over 5 års grotesk saksbehandling, er det mange forhold som dessverre tyder på at svaret ikke er gitt! Det skremmer tusenvis av oss som kjemper imot den syke ideen om å etablere et giftdeponi under en by.

Berget er fullt nå, vi krever at Brevik alternativet omgående tas ut av planen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags