Løsrevne sitater som sannhetsvitner

HUL EIK: Treet, som står på tomta hvor boligprosjektet Kystabakken er planlagt, ble utsatt for hærverk i fjor. Tirsdag sa planutvalget ja til felling. Det er godt nytt for utbyggerne.

HUL EIK: Treet, som står på tomta hvor boligprosjektet Kystabakken er planlagt, ble utsatt for hærverk i fjor. Tirsdag sa planutvalget ja til felling. Det er godt nytt for utbyggerne. Foto:

Av
DEL

LeserbrevIngeborg Wittersø Skancke kommer i ØP 8/6-19 med til dels sterke hentydninger rettet mot planutvalget, basert på ØP’s omtale og ordvalg i en pågående byggesak, og unnlater å nevne vesentlige fakta i saken.

Planutvalget gjør ikke vedtak basert på om tiltakshavere har lidd, slik Skancke antyder. Vi forholder oss til objektive fakta, og må i mange tilfeller gjøre svært vanskelige avveiinger. Denne saken er et eksempel på det. Utbygger kjøpte tomta av Larvik kommune for å utvikle den til boliger, i tråd med det den er regulert til.

Etter hærverket har treet fått så store skader at man kan risikere velt i sterk vind. Selv om treet kan overleve, kan man ikke lengre garantere at treet er sikkert for omgivelsene rundt - og heller ikke hvor lenge treet er garantert stabilt. To ulike arborister har uttalt seg i saken. En av dem konkluderer med at hvis området skal utvikles til boligformål og sikkerhetstiltak ikke kan gjennomføres, bør treet felles. Den andre, at det kan reises tvil til om treets stabilitet er tilstrekkelig i et bebygd område.

Når tiltakshaver ikke lengre anser tomten som trygg nok til boligformål, blir vurderingen om man skal velge å tillate bygging av 16 boligenheter, eller velge å la eika stå. Her har flertallet i planutvalget valgt å legge vekt på tryggheten til de som bor og ferdes i området, og gitt dispensasjon til felling av den skadde eika. Jeg tror ikke vedtaket er gjort med lett hjerte for noen av planutvalgets medlemmer – inkludert de fra venstresida som stemte for. Vi vet godt om betydningen av hule eiker for både insekter og andre arter, og vi vet godt at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene.

Det gjøres mye godt arbeid for naturmangfoldet i Larvik - både administrativt og politisk, og vi jobber hele tiden for å bli enda bedre. Det er unødvendig å fremstille det som om det er den ene siden mot den andre i det politiske landskapet innenfor dette temaet. Å bruke løsrevne sitater fra ØP og konkludere med «høyresidas tut og kjør» i en sak som dette blir for lettvint. La oss håpe på faktabaserte kommentarer både i ØP og på Facebook fremover - selv om det snart er valg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags