En ordfører som splittet

Av
DEL

MeningerI et leserinnlegg på mandag i ØP karakteriserer ordfører Bringedal sine politiske kolleger:

«Dette er politikere som går med ryggen inn i framtiden, og de vil ikke være en del av løsningen når store saker som for eksempel et Lokalmedisinsk senter skal realiseres eller andre nødvendige oppgaver innenfor område Helse og Mestring utføres. Min trøst i dag er at det virker som om det blir stadig færre av disse politikerne.»

«Det vi derimot har i Larvik kommunestyre er politikere som er veldig skeptiske og lite støttende til den pågående omstillingsprosessen som rådmann, stab og hele organisasjonen driver…..»

«Nedrige og usaklige kommentarer er et tegn på ubehjelpelighet fra dem som fremmer dem.»

Dette er utdrag fra kommentaren til folkevalgtes fremste tillitsvalgte, ordfører Bringedal.

I Larvik kommunes reglement kan vi finne:

«Det er et mål å skape et godt samarbeidsklima mellom de enkelte folkevalgte medlemmer og mellom det politiske og administrative nivå.

Et slikt klima skapes gjennom gjensidig respekt og toleranse i forhold til hverandres egenart, funksjoner og roller. Selv om man, som politiker, ansatt eller tillitsvalgt, kan ha ulike mål for arbeidet og ulike tilnærmingsmåter til en sak, forutsettes det at hver enkelt handler ut fra en overbevisning om hva som er best for saken og hva som vil gi den beste og riktigste løsningen uten derved å bryte tillit og skade andres omdømme.

Det er viktig at man gjensidig både i tiltale og omtale viser hverandre respekt.»

Jeg mener ordfører gjør klokt å lese reglementet og begynne å bestrebe seg på å fungere samlende for kommunen.

Refselsene han har servert, uten adresse, kan betegne absolutt alle som er uenig med akkurat ham – og det bidrar ikke til å bygge et positivt omdømmet til Larvik.

Tvert imot!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags