Manvik og ordfører Bringedals utstrakte hand

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ordfører Bringedals debattinnlegg i ØP 14. jan. er det beste jeg har lest på svært lenge, - og så vidt jeg kan huske, det mest uforbeholdne og ærlige fra en lokalpolitiker i Larvik kommune noensinne. Debattinnlegget er kort og godt en reaksjon og et svar på Per Manviks nærmest rabiate utfall mot administrasjonen i Larvik kommune, spesielt kommunalsjef i Areal og Teknikk, Hilde Bøkestad. - Bringedal på sin side bruker ord som samarbeid og omtaler seg selv som Larvikspatriot; ære være han for det! Og til slutt tilbyr han Manvik en utstrakt hand. Logisk nok. Det virker jo så lovende!

Her er det altså ikke snakk om særinteresser; men det som er best for Larvik kommune og folk flest. Ikke slik som Manvik forfekter med sine kjepphester, sin markedsliberalisme og sitt partiprogram, - sitt «enestående» og selvpålagte ståsted som såkalt ombud for grunneiere, gründere, investorer, næringslivsfolk og andre meningsfeller.

Ordfører Bringedals budskap derimot fokuserer på samarbeid og felles mål. - Noe de fleste innbyggere nok er enige om. Hvor velferden til flest mulig blir ivaretatt, hvor også Per Manviks og Fremskrittspartiets velgere er medregnet og inkludert, men da innenfor rammen av lovverket. Ikke med tanke på tolking, eventuelt omfortolking, av lover og regler (les spesielt Plan og Bygningsloven), og ikke med en mengde dispensasjoner til fordel for sine egne med samme verdisyn.

Manvik har hele tida ment at administrasjonens saksbehandling skader kommunen. - Han påpeker eksempelvis at vi ikke fikk Ikea til Larvik. Men å skylde på administrasjonen, faller selvfølgelig på sin egen urimelighet. Hva med Ikeas egne vurderinger og konklusjoner i et vanskelig marked nasjonalt og internasjonalt? Mener Manvik at dette er/var uten betydning for plasseringen av Ikea i Larvik?

Manvik mener likeledes at kommunens omdømme på mange måter er ødelagt, og at administrasjonen har ansvaret/skylda for de dårlige kårene for næringslivet, gründere, entreprenører, investorer og andre som vil satse i kommunen. Dette er jo meningsløst! For hvem har stillt Larvik i vanry slik som Manvik er så opptatt av å avdekke, om ikke nettopp Per Manvik selv. Selv er han jo den fremste eksponenten, og en iboende kraft, for omkamper og dispensasjoner, og har gang på gang prøvd å tøye Plan og Bygningsloven som en strikk. - Flere ganger har vi i avisa kunne lese at alvorlige overtredelser, spesielt i kystsonen innenfor 100 m grensen, har blitt nedtonet av Fremskrittspartiet med Per Manvik i spissen og anbefalt ikke å bli politianmeldt.

Videre har vi vært vitne til at Manvik helt uten forbehold har stillt seg på investors og eiendomsutviklers side i byggeprosjekter, blant annet slik som på Risøya rundt den planlagte kanalen. Da mente han at det var meningsløst av planutvalget (bestående av politikere (min anmerkning)) å stå fram og si at de visste bedre enn arkitektene og utviklerne bak disse planene; disse planene som jo var så spenstige, kreative og påkostet! Dette uttalte altså Manvik på tross av at investoren og eiendomsutvikleren den gangen hadde gått på tvers av alle forutsetninger og bestemmelser. - Hva med den forebyggende effekten og omdømmet med slike holdninger og utspill som Manvik demonstrerer?! - Det er klart at det helt nødvendig at vi har upartiske og konsekvente saksbehandlere og andre ansvarlige som våger å stå imot utilbørlig press. Å vingeklippe dem vil kunne føre til uopprettelige skader for kommunen.

Les ordfører Bringedals debattlegg i ØP 14. jan., gjerne om igjen! Her er hovedbudskapet at det til syvende og sist er politikerne som har og må ta det fulle og hele ansvar for kommunen og kommunens drift. Og at politikerne er administrasjonens arbeidsgivere! At de under enhver omstendighet må ta arbeidsgiveransvaret på fullt alvor. Og at de ikke i noen tilfeller kan drive med personalbehandling og personalkonflikter i det offentlige rom.

PS: 16. jan. går Halstein Bast ut i avisa med overskriften «Ordfører Bringedal i glasshus». Her påpeker han at Bringedal refser FrPs Per Manvik for at han kritiserer kommunalsjef i Areal og Teknikk, Hilde Bøkestad; men at også ordfører Bringedal, sammen med rådmannen, nærmest har foretatt et karakterdrap på tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen og bygningsinspektør Tom Mangelrød. Det har Bast dessverre rett i. Det skjedde som vi vet da rådmannen og ordføreren så å si «hudflettet» de to i byggesaksavdelingen for åpen scene i ØP 19. desember. - Vi har tydeligvis alle et forbedringspotensial! Avslutningsvis ønsker jeg alle politikere lykke til med samarbeidet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags