Terningkast 0: Varden barnehage i en strategisk sammenheng

Av
DEL

I en godt ledet kommune skal rådmannen administrere og kommunestyre skal lede og legge strategiske føringer for utviklingen av kommunen. Kommunestyret skal binde administrasjonen til en strategi med klare mål. I alt for mange år har alt for mange kommunestyrerepresentanter brukt alt for mye tid på å blande seg inn i administreringen av kommunen og brukt for lite tid på å skaffe kommunen handlingsrom for å drive kommunen fremover mot vedtatte mål.

Som eksempel er et gjentatt vedtatt mål vekst i innbyggertallet, med generell begrunnelse i at dette vil styrke kommuneøkonomien, - og med spesielle begrunnelser som å beholde og øke kompetansen i næringslivet og beholde kvaliteten og kapasiteten i skoleverket.

Sammenligner man Larvik og andre kommuner med svært lav vekst i innbyggertallet med kommuner med høy vekst, kommer følgende klare bilde frem: Kommuner med lav vekst har få statlige arbeidsplasser og en lav andel av befolkningen har høyere utdanning, mens det motsatte er tilfelle i kommuner med høy vekst. Dagens og fremtidens attraktive arbeidsmarked krever tilgang på nok personer med høy kompetanse (ref. bl.a. Abax og Jotron).

Larvik kommune kan ikke generere arbeidsplasser, men kan legge til rette for at personer med høy kompetanse kan bo i kommunen og til tider arbeide innen et stort tilgjengelig arbeidsmarked i regionene rundt oss. Med dagens gode veier og ny jernbanetrasé er det mulig å leve lokalt og jobbe i nedre Telemark, Vestfoldbyene, Drammen, ja selv i Oslo.

I denne sammenheng er det viktig å gjøre kommunen attraktiv for yngre personer med høy utdanning, ved at en travel hverdag kan flyte mest mulig problemfritt. Derfor bør kommunen, som konsekvens av sine egne mål, være raus med barnehagedekning i alle deler av kommunen.

Hvis ikke faller Larvik tilbake til det utviklingsmønsteret som har preget og plaget kommunen i tiår etter tiår; nemlig, våre barn får en utmerket skolegang i kommunen, drar ut for å studere og kommer først hjem som pensjonister. Med andre ord; gode bidrag til Norge, men fortsatt nullvekst lokalt.

La derfor Varden og Valby bestå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags