Byutvikling har ikke stoppet opp

UTVIKLING: Fagerli skole er bygd og åpnet de to siste periodene.

UTVIKLING: Fagerli skole er bygd og åpnet de to siste periodene. Foto:

Av
DEL

Meninger27. august skriver Finn Øivind Gabrielsen et meget bra leserbrev vedrørende byutvikling.

Larviklista(LL) bidro sterk til byutvikling i de periodene LL var en del av kommunestyret og de skapte begeistring rundt fjordbyvisjonen. Det er jeg fullstendig enig i. Deretter skriver Gabrielsen i korte trekk den jobben som har blitt gjort vedrørende nye skoler og jernbanestasjon. Det er ikke rart at en vurderer at byutviklingen har stoppet opp, når slike prosjekter bagatelliseres i ett avsnitt.

Skolestruktur er som kjent en krevende prosess. Mange og særlige foreldre til de berørte skoler engasjerer seg i veldig stor grad og det kreves høy grad av medvirkning for å få til et godt resultat. Selv brukte jeg voldsom mye tid vedrørende Fagerli skole, uten selv å være politikker. Det Gabrielsen tillegger er at  to moderne, flotte sentrum skoler er blitt bygget i løpet av de siste to periodene, og at enda en ny skole er vedtatt for Stavern, ikke har betydning. Disse prosessene har som nevnt vært meget krevende og det er modige, tøffe valg som har blitt tatt og overholdt.

Jernbanesaken er vårt tids største og viktigste sak, som i høyeste grad vedrører byutvikling. Denne saken har jeg skrevet flere leserbrev om, og må også nevnes her. Arbeiderpartiet har brukt enormt mye tid, i form av informasjonsinnhenting, flere medlemsmøter og hatt befaringer for å være så godt rustet som mulig den dagen valg om stasjonsplassering skulle tas. Ja, også for valg av trasé. For mange av oss, var nettopp dette valget som vil bidra som katalysator for byutvikling videre, som gjorde at vi til slutt landet på Kongegata. Ikke minst har vår ordfører vist sterkt lederskap både i partiet og i kommunen, ved å være i front på alle relevante arenaer som Bane Nor, Larvik kommunen og alle medvirkningsprosesser, slik at valget til slutt kunne tas i siste kommunestyret 21. august.

Larvik Høyre bestemte seg tidlig for stasjon i Kongegata. Men Venstre, kun en uke etter intervjuet med ØP, bestemte seg for å ikke respektere avgjørelsen tatt i siste kommunestyre. KrF vil ha togstasjon i Indre havn. La oss heller ikke glemme det aller mest sjokkerende som skjedde i kommunestyret den 21.august;  Frp uttalte høyt og tydelig at de vil gjøre alt det står i sin makt for å torpedere den demokratiske flertallsavgjørelse som ble tatt. Det lyder ikke godt for samarbeid mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf. Det er derimot ingen tvil hva AP, SV, SP og deler av MDG, står for når det gjelder århundrets viktigste avgjørelse for klima, effektiv transport og byutvikling: stasjonsplassering i Kongegata.

Byutvikling har gått fremover den siste perioden, ikke så fort som Gabrielsen og jeg kunne ønske, det kan vi være enige om. Men byutvikling handler om å legge til rette for arbeids- og møteplaser i sentrum, og samtidig unngå at de samme møteplassene spres ut andre steder slik at sentrum blir skadelidende. Dette har Arbeiderpartiet i høyeste grad jobbet for. Drammen nevnes stadig vekk som eksempel. Nettopp fordi i Drammen har man sagt ja til sentrumutviklings og nei til andre aktører. Og hva vil samarbeids partiene til Larvik Høyre gjøre? De går til valg for å være en ja kommune. Det høres flott ut, men god byutvikling oppnås ikke ved å si ja til alt og alle. Ja til alle etableringer av detaljhandel utenfor sentrum vil drepe byens kjerne.

Byutvikling handler om møblering av byens elementer til beste for innbyggere.  I forbindelse med Torstvedtjordet-saken, som Høyre, FRP og KRF var for (plasskrevende varer), var det en flott leserbrev som beskrev at når du møblerer huset kan du ikke sette badekaret i stua! Dvs. man kan ikke si ja til alt i byen, dersom det ikke passer der. 

Larvik Arbeiderparti går til valg på å være tydelig og forutsigbar for næringslivet. Nettopp derfor var avgjørelsen av Kongegata så viktig. Vi ønsket ikke at næringslivet i byen, og andre berørte skulle måtte vente lenger i uvisshet.

Larvik Arbeiderparti er partiet som står i stormen og seiler i medvind og motvind alltid mot samme mål.  Det går ikke så fort i motvind, men det kan ikke være tvil hva målet er. Med Rune Høiseth som kaptein skal det settes klima og grønne tiltak som skaper møteplasser for alle, både i Indre Havn, i Larvik by og ellers i kommunen.

Gloria Odberg

Gloria Odberg Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags