Kan vi stole på politikere?

MILJØ: Hovedspørsmålet er om det demokratiske systemet befolket med «moderne markedsliberale, sosialdemokratiske folkepartier» kan møte de klima- og miljøutfordringene vi står overfor, skriver artikkelforfatteren.

MILJØ: Hovedspørsmålet er om det demokratiske systemet befolket med «moderne markedsliberale, sosialdemokratiske folkepartier» kan møte de klima- og miljøutfordringene vi står overfor, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

MeningerLasse Nordheim/Øp stilte meg noen spørsmål etter siste kommunestyremøte, som jeg har reflektert litt over.

Hovedspørsmålet er om det demokratiske systemet befolket med «moderne markedsliberale, sosialdemokratiske folkepartier» kan møte de klima- og miljøutfordringene vi står overfor.

Det har jeg lurt på i mer enn 25 år. Snart 4 år i Larviks-politikken har ikke gjort meg mer optimistisk.

Vi står overfor store utfordringer med menneskeskapte klimaendringer og drastisk utryddelse av plante- og dyrearter, globalt og lokalt. Det har folk flest, særlig ungdommen forstått. De ber oss politikere handle tilstrekkelig raskt og kraftfullt, og ikke bare fatte vedtak som mest har karakter av «fromme ønsker». Hvis vi ikke gjør det, vil våre etterkommere få langt dårligere livsbetingelser og livskvalitet enn vi har i dag. Dette krever omfattende endringer i livsstil, som kan være krevende på noen punkter, men også kan gi vesentlig bedre livskvalitet på kort sikt.

De «store gamle» partiene har visst ikke mot til å fortelle velgerne sine at dette er nødvendig, muligens i redsel for ikke å bli gjenvalgt. I en slik situasjon er det politikernes plikt å gå foran for å møte utfordringene, og ikke «dilte etter» dit de antagelig tror velgerne vil ved førstkommende valg.

Konklusjoner:

 • Politikerne i de «store gamle partiene» som mest av alt ønsker å bli gjenvalgt, tør ikke å foreslå eller stemme for tilstrekkelige raske og kraftfulle tiltak.
 • Økende overforbruk har for lengst brakt oss utenfor naturens tålegrenser.
 • Dette krever at vi reduserer det materielle forbruket
 • Det krever også at vi går bort fra økende «verdiskapning», som er årsaken til at naturen overbelastes.
 • Menneskelig aktivitet og «verdiskapning» må underordnes naturens tålegrenser.
 • Derfor må kommunens målsetting være langsiktig bærekraftig miljømessig, sosial og økonomisk utvikling, dvs. innenfor naturens tålegrenser.
 • Formannskapet må ha ansvaret for dette, og ikke bare for kommunens økonomiske utvikling
 • Samarbeidspartiene i denne perioden har en avtale om å gjennomføre et Grønt skifte i Larvik.
 • I Arbeiderpartiet er Medlemsmøtet det høyeste organet, som bestemmer hva deres kommunestyrerepresentanter skal stemme.
 • Medlemsmøtet må ha godkjent samarbeidsavtalen, men sjekker ikke hva de har avtalt før de bestemmer hva representantene bindes til å stemme for, knapt nok hva de har lovet i sitt eget valgprogram.
 • Derfor er Ap en upålitelig samarbeidspartner, og også lite troverdig for velgerne.
 • Senterpartiet var en lojal samarbeidspartner inntil vi fikk inn to nye representanter fra Lardal, men vi får håpe de igjen blir lojale til sine løfter og samarbeidspartnere i kommende valgperiode.  
 • SV og MDG har ganske konsekvent forholdt seg lojalt til avtalen.

Det jeg skriver om samarbeidet og avtalen er ikke nytt for noen av partienes gruppeledere og sentrale politikere, for dette har jeg gjentatt i nesten hvert eneste gruppeledermøte de siste 3 1/2 åra.

Jeg er fortsatt i tvil om siste kommunestyremøte før ferien var en farse, komedie eller tragedie.

Jeg tviler stadig sterkere på at «4-års-demokratiet» vårt med politikere som får abstinens-symptomer ved tanken på å ikke bli gjenvalgt kan møte klima- og miljøutfordringene vi står overfor.

Disse utfordringene har noen sett i mer enn fem tiår. Heldigvis er det stadig fler som gjør det. Politikere flest vil «vurdere» om det er nødvendig å sette inn tilstrekkelig kraftfulle tiltak. Så velgerne er garantert en nyanse av «business as usual»-styre, enten de blir hjemmesittere eller stemmer. Politikere flest vil love både større kjøpekraft og bedre offentlige tjenester. At markedet og teknologien vil sikre at vi og våre etterkommere i mange slektsledd bare kan fortsette å kjøpe, bruke, kaste uten å nærme oss naturens tålegrenser, uten å endre livsstil eller holdninger..

Om de har mulighet til å holde et slikt løfte er et annet spørsmål. - Godt valg!https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

PS: En nærmere underbygging av disse konklusjonene kan du finne her:

https://www.op.no/politikk/miljopartiet-de-gronne/debatt/kan-vi-stole-pa-en-politiker/o/5-36-815478

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags