Planer og byråkrati

STOR VEKST: Det bygges og det er mange planer for boliger på Nanset og Hovland.

STOR VEKST: Det bygges og det er mange planer for boliger på Nanset og Hovland. Foto:

Av
DEL

LeserbrevKommunen skal lage en arealplan som skal gå fram til 2030.


Det legges store politiske ressurser i behandlingen av grunneieres såkalte «innspill» i denne prosessen. Det vil si hvem skal «få lov» til å få utvikle hytte/bolig/næringsområder på sin eiendom. Dette binder store personalressurser i kommunen og forsinker prosessen med behandling av våre planer i eget kommunestyre og ikke minst krevende meklingsmøter hos fylkesmann. Er det for å holde liv i byråkratiet det kreves planer/innspill? Ressursforbruket kan for kommunens egen del regnes til 1-2 årsverk, pluss fylkesbyråkratiet. Og formannskapet holder ekstramøter og befarer områdene.


Og hvor stort er behovet for nye boligplaner til 2030. FN sier vi må konsentrere oss om miljøet fra «i dag»!


Larvik hadde 47072 innbygger i 2. Kvartal 2018. Statistisk sentralbyrå ser 10 år lenger enn til 2030 og antar Larvik får et innbyggertall i 2040 på 49046. Vi planlegger med 54000 innbyggere i 2040. Hvor får vi de ca 5000 flere fra? Larvik har vokst med ca 0,5% dvs 250 personer i året siste 16 år. Og det er bygd 150-160 boenheter årlig de siste 15-18 åra.


Alle våre planer «dimensjoneres» etter disse urealistiske prognosene. I dag uten at vi regulerer noe mer, har vi boligreserver for en vekstmulighet på minst 10000 mennesker i våre arealplaner! Og så «bes» det politisk i formannskapet om flere «innspill» - som fylkesmannen vil, som for 4 år siden, avvise alle sammen. Hvorfor legger vi så store ressurser ned i dette silingsarbeidet, som rådmannen fraråder?


Som et eksempel ligger det planer for bare Hovlandområdet som vil dekke ca 10 års vekst for hele Larvik, 1500-1600 boliger. Og vi har planlagt et boligområde med minst 1000 - 1500 boliger i Martineåsen! Og vi har store arealer sentralt i byen, f eks Alfred Andersen tomta, Bergeløkka, i bysentrum osv.


Larvik satser på å vokse mer enn landet forøvrig og det har egentlig ikke skjedd til nå! Men befolkningen blir eldre og krever mer ressurser - det må prioriteres.


SV mener det er feil ressursbruk av flertallet med H og FrP som de ivrigste og med Ap på slep.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags